Vechiul Testament

Cântarea Cântărilor

Capitolul 1

Cântarea Cântărilor | Capitolul 1

Iubirea între mire şi mireasă.

 • 1 Sărută-mă cu sărutările gurii tale, că sărutările tale sunt mai bune ca vinul.
 • 2 Miresmele tale sunt balsam mirositor, mir vărsat este numele tău; de aceea fecioarele te iubesc.
 • 3 Răpeşte-mă, ia-mă cu tine! Hai să fugim! - Regele m-a dus în cămările sale: ne vom veseli şi ne vom bucura de tine. Îţi vom preamări dragostea mai mult decât vinul. Cine te iubeşte, după dreptate te iubeşte!
 • 4 Neagră sunt, fete din Ierusalim, dar frumoasă, ca sălaşurile lui Chedar, ca şi corturile lui Solomon.
 • 5 Nu vă uitaţi că sunt negricioasă că doar soarele m-a ars. Fiii maicii mele s-au mâniat, trimisu-m-au să le păzesc viile, dar via mea nu mi-am păzit-o!
 • 6 Spune-mi dar, iubitul meu, unde-ţi paşti tu oile? Unde poposeşti tu la amiază? De ce oare să rătăcesc zadarnic pe la turmele tovarăşilor tăi?
 • 7 Dacă nu ştii unde, tu cea mai frumoasă între femei, ţine atunci mereu urmele oilor, paşte-ti mieii în preajma colibelor, iezii în preajma ciobanilor!
 • 8 Cu un telegar înhămat la carul lui Faraon te aseamăn eu, draga mea!
 • 9 Frumoşi se văd obrajii tăi, aşezaţi intre cercei şi gâtul tău împodobit cu şire de mărgăritare.
 • 10 Făuri-vom pentru tine lănţişoare aurite, cu picături şi crestături de argint.
 • 11 Cât regele a stat la masă, nardul meu a revărsat mireasmă.
 • 12 Periniţă de mirt este iubitul meu, care se ascunde între sânii mei.
 • 13 Iubitul meu e ciorchinele de ienupăr, din Enghedi, de la vii cules.
 • 14 Cât de frumoasă eşti tu, draga mea! Cât de frumoasă eşti! Ochi de porumbiţă sunt ochii tăi.
 • 15 Cât de frumos eşti dragul meu! Şi cît de drăgălaş eşti tu! Pajiştea de iarbă verde ne este al nostru pat.
 • 16 Cedrii ne sunt acoperiş sălăşluirii şi adăpost ne sunt chiparoşii.