Sfânta Evanghelie după Marcu | Capitolul 5

Vindecarea unui demonizat din ţinutul Gadarenilor. Învierea fiicei lui Iair şi vindecarea femeii bolnave de doisprezece ani.

 • 1 Şi a venit de cealaltă parte a mării în ţinutul Gadarenilor.
 • 2 Iar după ce a ieşit din corabie, îndată L-a întâmpinat, din morminte, un om cu duh necurat,
 • 3 Care îşi avea locuinţa în morminte, şi nimeni nu putea să-l lege nici măcar în lanţuri,
 • 4 Pentru că de multe ori fiind legat în obezi şi lanţuri, el rupea lanţurile, şi obezile le sfărâma, şi nimeni nu putea să-l potolească;
 • 5 Şi neîncetat noaptea şi ziua era prin morminte şi prin munţi, strigând şi tăindu-se cu pietre.
 • 6 Iar văzându-L de departe pe Iisus, a alergat şi s-a închinat Lui.
 • 7 Şi strigând cu glas puternic, a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiule al lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Te jur pe Dumnezeu să nu mă chinuieşti.
 • 8 Căci îi zicea: Ieşi duh necurat din omul acesta.
 • 9 Şi l-a întrebat: Care îţi este numele? Şi I-a răspuns: Legiune este numele meu, căci suntem mulţi.
 • 10 Şi Îl rugau mult să nu-i trimită afară din acel ţinut.
 • 11 Iar acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci, care păştea.
 • 12 Şi L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în porci, ca să intrăm în ei.
 • 13 Şi El le-a dat voie. Atunci, ieşind, duhurile necurate au intrat în porci şi turma s-a aruncat de pe ţărmul înalt, în mare. Şi erau ca la două mii şi s-au înecat în mare.
 • 14 Iar cei care-i păşteau au fugit şi au vestit în cetate şi prin sate. Şi au venit oamenii să vadă ce s-a întâmplat.
 • 15 Şi s-au dus la Iisus şi au văzut pe cel demonizat şezând jos, îmbrăcat şi întreg la minte, el care avusese legiune de demoni, şi s-au înfricoşat.
 • 16 Iar cei ce au văzut le-au povestit cum a fost cu demonizatul şi despre porci.
 • 17 Şi ei au început să-L roage să se ducă din hotarele lor.
 • 18 Iar intrând El în corabie, cel ce fusese demonizat Îl ruga ca să-l ia cu El.
 • 19 Iisus însă nu l-a lăsat, ci i-a zis: Mergi în casa ta, la ai tăi, şi spune-le câte ţi-a făcut ţie Domnul şi cum te-a miluit.
 • 20 Iar el s-a dus şi a început să vestească în Decapole câte i-a făcut Iisus lui; şi toţi se minunau.
 • 21 Şi trecând Iisus cu corabia iarăşi de partea cealaltă, s-a adunat la El mulţime multă şi era lângă mare.
 • 22 Şi a venit unul din mai-marii sinagogilor, anume Iair, şi văzându-L pe Iisus, a căzut la picioarele Lui,
 • 23 Şi L-a rugat mult, zicând: Fiica mea este pe moarte, ci, venind, pune mâinile tale peste ea, ca să scape şi să trăiască.
 • 24 Şi a mers cu el. Şi mulţime multă îl urma pe Iisus Şi Îl îmbulzea.
 • 25 Şi era o femeie care avea, de doisprezece ani, curgere de sânge.
 • 26 Şi multe îndurase de la mulţi doctori, cheltuindu-şi toate ale sale, dar nefolosind nimic, ci mai mult mergând înspre mai rău.
 • 27 Auzind ea cele despre Iisus, a venit în mulţime şi pe la spate s-a atins de haina Lui.
 • 28 Căci îşi zicea: De mă voi atinge măcar de haina Lui, mă voi vindeca!
 • 29 Şi îndată izvorul sângelui ei a încetat şi ea a simţit în trup că s-a vindecat de boală.
 • 30 Şi îndată, cunoscând Iisus în Sine puterea ieşită din El, întorcându-Se către mulţime, a întrebat: Cine s-a atins de Mine?
 • 31 Şi I-au zis ucenicii Lui: Vezi mulţimea îmbulzindu-Te şi zici: Cine s-a atins de Mine?
 • 32 Şi Se uita împrejur să vadă pe aceea care făcuse aceasta.
 • 33 Iar femeia, înfricoşându-se şi tremurând, ştiind ce i se făcuse, a venit şi a căzut înaintea Lui şi I-a mărturisit tot adevărul;
 • 34 Iar El i-a zis: Fiică, credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace şi fii sănătoasă de boala ta!
 • 35 Încă vorbind El, au venit unii de la mai-marele sinagogii, zicând: Fiica ta a murit. De ce mai superi pe Învăţătorul?
 • 36 Dar Iisus, auzind cuvântul ce s-a grăit, a zis mai-marelui sinagogii: Nu te teme. Crede numai.
 • 37 Şi n-a lăsat pe nimeni să meargă cu El, decât numai pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui Iacov.
 • 38 Şi au venit la casa mai-marelui sinagogii şi a văzut tulburare şi pe cei ce plângeau şi se tânguiau mult.
 • 39 Şi intrând, le-a zis: De vă tulburaţi şi plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme.
 • 40 Şi-L luau în râs. Iar El, scoţându-i pe toţi afară, a luat cu Sine pe tatăl copilei, pe mama ei şi pe cei ce îl însoţeau şi a intrat unde era copila.
 • 41 Şi apucând pe copilă de mână, i-a grăit: Talita kumi, care se tâlcuieşte: Fiică, ţie zic, scoală-te!
 • 42 Şi îndată s-a sculat copila şi umbla, căci era de doisprezece ani. Şi s-au mirat îndată cu uimire mare.
 • 43 Dar El le-a poruncit, cu stăruinţă, ca nimeni să nu afle de aceasta. Şi le-a zis să-i dea copilei să mănânce.