Sfânta Evanghelie după Marcu | Capitolul 16

Învierea Domnului. Trei arătări. Porunca botezului. Înşlţarea la cer.

 • 1 Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă.
 • 2 Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt.
 • 3 Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului?
 • 4 Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare.
 • 5 Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat.
 • 6 Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus.
 • 7 Dar mergeţi şi spuneţi ucenicilor Lui şi lui Petru că va merge în Galileea, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v-a spus.
 • 8 Şi ieşind, au fugit de la mormânt, că erau cuprinse de frică şi de uimire, şi nimănui nimic n-au spus, căci se temeau.
 • 9 Şi înviind dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii (Duminică) El s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte demoni.
 • 10 Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El şi care se tânguiau şi plângeau.
 • 11 Şi ei, auzind că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut.
 • 12 După aceea, S-a arătat în alt chip, la doi dintre ei, care mergeau la o ţarină.
 • 13 Şi aceia, mergând, au vestit celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut.
 • 14 La urmă, pe când cei unsprezece şedeau la masă, li S-a arătat şi I-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat.
 • 15 Şi le-a zis: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura.
 • 16 Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.
 • 17 Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu, demoni vor izgoni, în limbi noi vor grăi,
 • 18 Şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma, peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi.
 • 19 Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu.
 • 20 Iar ei, plecând, au propovăduit pretutindeni şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin semnele care urmau. Amin.