Sfânta Evanghelie după Ioan | Capitolul 7

Iisus învaţă în templu, la sărbătoarea corturilor.

 • 1 Şi după aceea mergea Iisus prin Galileea, căci nu voia să meargă prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-L ucidă.
 • 2 Şi era aproape sărbătoarea iudaică a corturilor.
 • 3 Au zis deci către El fraţii Lui: Pleacă de aici şi du-Te în Iudeea, pentru ca şi ucenicii Tăi să vadă lucrurile pe care Tu le faci.
 • 4 Căci nimeni nu lucrează ceva în ascuns, ci caută să se facă cunoscut. Dacă faci acestea, arată-Te pe Tine lumii.
 • 5 Pentru că nici fraţii Lui nu credeau în El.
 • 6 Deci le-a zis Iisus: Vremea Mea încă n-a sosit; dar vremea voastră totdeauna este gata.
 • 7 Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe Mine Mă urăşte, pentru că Eu mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele.
 • 8 Voi duceţi-vă la sărbătoare; Eu nu merg la sărbătoarea aceasta, căci vremea Mea nu s-a împlinit încă.
 • 9 Acestea spunându-le, a rămas în Galileea.
 • 10 Dar după ce fraţii Săi s-au dus la sărbătoare, atunci S-a suit şi El, dar nu pe faţă, ci pe ascuns.
 • 11 În timpul sărbătorii iudeii Îl căutau şi ziceau: Unde este Acela?
 • 12 Şi cârtire multă era despre El în mulţime; unii ziceau: Este bun; iar alţii ziceau: Nu, ci amăgeşte mulţimea.
 • 13 Totuşi, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea despre El pe faţă.
 • 14 Iar la jumătatea praznicului Iisus S-a suit în templu şi învăţa.
 • 15 Şi iudeii se mirau zicând: Cum ştie Acesta carte fără să fi învăţat?
 • 16 Deci le-a răspuns Iisus şi a zis: Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis.
 • 17 De vrea cineva să facă voia Lui, va cunoaşte despre învăţătura aceasta dacă este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine Însumi.
 • 18 Cel care vorbeşte de la sine îşi caută slava sa; iar cel care caută slava celui ce l-a trimis pe el, acela este adevărat şi nedreptate nu este în el.
 • 19 Oare nu Moise v-a dat Legea? Şi nimeni dintre voi nu ţine Legea. De ce căutaţi să Mă ucideţi?
 • 20 Şi mulţimea a răspuns: Ai demon. Cine caută să te ucidă?
 • 21 Iisus a răspuns şi le-a zis: Un lucru am făcut şi toţi vă miraţi.
 • 22 De aceea Moise v-a dat tăierea împrejur, nu că este de la Moise, ci de la părinţi, şi sâmbăta tăiaţi împrejur pe om.
 • 23 Dacă omul primeşte tăierea împrejur sâmbăta, ca să nu se strice Legea lui Moise, vă mâniaţi pe Mine că am făcut sâmbăta un om întreg sănătos?
 • 24 Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi judecată dreaptă.
 • 25 Deci ziceau unii dintre ierusalimiteni: Nu este, oare, Acesta pe care-L căutau să-L ucidă?
 • 26 Şi iată că vorbeşte pe faţă şi ei nu-I zic nimic. Nu cumva căpeteniile au cunoscut cu adevărat că Acesta e Hristos?
 • 27 Dar pe Acesta Îl ştim de unde este. Însă Hristosul, când va veni, nimeni nu ştie de unde este.
 • 28 Deci a strigat Iisus în templu, învăţând şi zicând: Şi pe Mine Mă ştiţi şi ştiţi de unde sunt; şi Eu n-am venit de la Mine, dar adevărat este Cel ce M-a trimis pe Mine şi pe Care voi nu-L ştiţi.
 • 29 Eu Îl ştiu pe El, căci de la El sunt şi El M-a trimis pe Mine.
 • 30 Deci căutau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe El, pentru că nu venise încă ceasul Lui.
 • 31 Dar mulţi din mulţime au crezut în El şi ziceau: Hristosul când va veni va face El minuni mai multe decât a făcut Acesta?
 • 32 Au auzit fariseii mulţimea murmurând acestea despre El şi au trimis arhiereii şi fariseii slujitori ca să-L prindă.
 • 33 Dar Iisus le-a zis: Puţin timp mai sunt cu voi şi Mă duc la Cel ce M-a trimis.
 • 34 Mă veţi căuta şi nu Mă veţi găsi; şi unde sunt Eu, voi nu puteţi să veniţi.
 • 35 Deci au zis iudeii, între ei: Unde are să Se ducă Acesta, ca noi să nu-L găsim? Nu cumva va merge la cei împrăştiaţi printre elini şi va învăţa pe elini?
 • 36 Ce înseamnă acest cuvânt pe care l-a spus: Mă veţi căuta şi nu Mă veţi găsi şi unde sunt Eu, voi nu puteţi să veniţi?
 • 37 Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.
 • 38 Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.
 • 39 Iar aceasta a zis-o despre Duhul pe Care aveau să-L primească acei ce cred în El. Căci încă nu era (dat) Duhul, pentru că Iisus încă nu fusese preaslăvit.
 • 40 Deci din mulţime, auzind cuvintele acestea, ziceau: Cu adevărat, Acesta este Proorocul.
 • 41 Iar alţii ziceau: Acesta este Hristosul. Iar alţii ziceau: Nu cumva din Galileea va să vină Hristos?
 • 42 N-a zis, oare, Scriptura că Hristos va să vină din sămânţa lui David şi din Betleem, cetatea lui David?
 • 43 Şi s-a făcut dezbinare în mulţime pentru El.
 • 44 Şi unii dintre ei voiau să-L prindă, dar nimeni n-a pus mâinile pe El.
 • 45 Deci slugile au venit la arhierei şi farisei, şi le-au zis aceia: De ce nu L-aţi adus?
 • 46 Slugile au răspuns: Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om.
 • 47 Şi le-au răspuns deci fariseii: Nu cumva aţi fost şi voi amăgiţi?
 • 48 Nu cumva a crezut în El cineva dintre căpetenii sau dintre farisei?
 • 49 Dar mulţimea aceasta, care nu cunoaşte Legea, este blestemată!
 • 50 A zis către ei Nicodim, cel ce venise mai înainte la El, noaptea, fiind unul dintre ei:
 • 51 Nu cumva Legea noastră judecă pe om, dacă nu-l ascultă mai întâi şi nu ştie ce a făcut?
 • 52 Ei au răspuns şi i-au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileea? Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc.
 • 53 Şi s-a dus fiecare la casa sa.