Sfânta Evanghelie după Ioan | Capitolul 2

Nunta din Cana. Izgonirea vânzătorilor din templu.

 • 1 Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo.
 • 2 Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă.
 • 3 Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin.
 • 4 A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu.
 • 5 Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceţi orice vă va spune.
 • 6 Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea iudeilor, care luau câte două sau trei vedre.
 • 7 Zis-a lor Iisus: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au umplut până sus.
 • 8 Şi le-a zis: Scoateţi acum şi aduceţi nunului. Iar ei i-au dus.
 • 9 Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa ştiau, a chemat nunul pe mire,
 • 10 Şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.
 • 11 Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi ucenicii Săi au crezut în El.
 • 12 După aceasta S-a coborât în Capernaum, El şi mama Sa şi fraţii şi ucenicii Săi, şi acolo n-a rămas decât puţine zile.
 • 13 Şi erau aproape Paştile iudeilor, şi Iisus S-a urcat la Ierusalim.
 • 14 Şi a găsit şezând în templu pe cei ce vindeau boi şi oi şi porumbei şi pe schimbătorii de bani.
 • 15 Şi, făcându-Şi un bici din ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-a vărsat banii şi le-a răsturnat mesele.
 • 16 Şi celor ce vindeau porumbei le-a zis: Luaţi acestea de aici. Nu faceţi casa Tatălui Meu casă de negustorie.
 • 17 Şi şi-au adus aminte ucenicii Lui că este scris: "Râvna casei Tale mă mistuie".
 • 18 Au răspuns deci iudeii şi I-au zis: Ce semn ne arăţi că faci acestea?
 • 19 Iisus a răspuns şi le-a zis: Dărâmaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica.
 • 20 Şi au zis deci iudeii: În patruzeci şi şase de ani s-a zidit templul acesta! Şi Tu îl vei ridica în trei zile?
 • 21 Iar El vorbea despre templul trupului Său.
 • 22 Deci, când S-a sculat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că aceasta o spusese şi au crezut Scripturii şi cuvântului pe care Îl spusese Iisus.
 • 23 Şi când era în Ierusalim, la sărbătoarea Paştilor, mulţi au crezut în numele Lui, văzând minunile pe care le făcea.
 • 24 Iar Iisus însuşi nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi.
 • 25 Şi pentru că nu avea nevoie să-I mărturisească cineva despre om, căci El însuşi cunoştea ce era în om.