Noul Testament

Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan

Capitolul 2

Întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Ioan | Capitolul 2

Hristos este Mijlocitorul nostru către Tatăl şi ispăşirea noastră. Porunca să ne iubim unii pe alţii. Iubirea lumii. Antihriştii sunt mulţi.

 • 1 Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu păcătuiţi, şi dacă va păcătui cineva, avem mijlocitor către Tatăl, pe Iisus Hristos cel drept.
 • 2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.
 • 3 Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut, dacă păzim poruncile Lui.
 • 4 Cel ce zice: L-am cunoscut, dar poruncile Lui nu le păzeşte, mincinos este şi întru el adevărul nu se află.
 • 5 Iar cine păzeşte cuvântul Lui, întru acela, cu adevărat, dragostea lui Dumnezeu este desăvârşită. Prin aceasta, cunoaştem că suntem întru El.
 • 6 Cine zice că petrece întru El dator este, precum Acela a umblat, şi el aşa să umble.
 • 7 Iubiţilor, nu vă scriu poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care o aveaţi de la început; porunca cea veche este cuvântul pe care l-aţi auzit.
 • 8 Iarăşi, vă scriu poruncă nouă, ceea ce adevărat întru El şi întru voi, pentru că întunericul se duce şi lumina cea adevărată începe să răsară.
 • 9 Cine zice că este în lumină şi pe fratele său îl urăşte, acela este în întuneric până acum.
 • 10 Cine iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi sminteală nu este în el.
 • 11 Iar cel ce urăşte pe fratele său este în întuneric şi umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui.
 • 12 Vă scriu vouă, copiilor, fiindcă iertate v-au fost păcatele pentru numele Lui.
 • 13 Vă scriu vouă, părinţilor, pentru că aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Vă scriu vouă, tinerilor, fiindcă aţi biruit pe cel viclean. V-am scris, copiilor, pentru că aţi cunoscut pe Tatăl.
 • 14 V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel viclean.
 • 15 Nu iubiţi lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este întru el;
 • 16 Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului şi pofta ochilor şi trufia vieţii, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume.
 • 17 Şi lumea trece şi pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
 • 18 Copii, este ceasul de pe urmă, şi precum aţi auzit că vine antihrist, iar acum mulţi antihrişti s-au arătat; de aici cunoaştem noi că este ceasul de pe urmă.
 • 19 Dintre noi au ieşit, dar nu erau de-ai noştri, căci de-ar fi fost de-ai noştri, ar fi rămas cu noi; ci ca să se arate că nu sunt toţi de-ai noştri, de aceea au ieşit.
 • 20 Iar voi, ungere aveţi de la Cel Sfânt şi ştiţi toate.
 • 21 V-am scris vouă, nu pentru că nu ştiţi adevărul, ci pentru că îl ştiţi şi ştiţi că nici o minciună nu vine din adevăr.
 • 22 Cine este mincinosul, dacă nu cel ce tăgăduieşte că Iisus este Hristosul? Acesta este antihristul, cel care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul.
 • 23 Oricine tăgăduieşte pe Fiul nu are nici pe Tatăl; cine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl.
 • 24 Deci, ceea ce aţi auzit de la început, în voi să rămână; de va rămâne în voi ceea ce aţi auzit de la început, veţi rămâne şi voi în Fiul şi în Tatăl.
 • 25 Şi aceasta este făgăduinţa pe care El ne-a făgăduit-o: Viaţa veşnică.
 • 26 Acestea v-am scris vouă despre cei ce vă amăgesc.
 • 27 Cât despre voi, ungerea pe care aţi luat-o de la El rămâne întru voi şi n-aveţi trebuinţă ca să vă înveţe cineva, ci precum ungerea Lui vă învaţă despre toate, şi adevărat este şi nu este minciună, rămâneţi întru El, aşa cum v-a învăţat.
 • 28 Şi acum, copii, rămâneţi întru El, ca să avem îndrăzneală când Se va arăta şi să nu ne ruşinăm de El, la venirea Lui.
 • 29 Dacă ştiţi că este drept, cunoaşteţi că oricine face dreptate este născut din El.