Noul Testament

Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 3

Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 3

Însuşirile slujitorilor bisericeşti. Taina dumnezeieştii întrupări.

 • 1 Vrednic de crezare, este cuvântul: de pofteşte cineva episcopie, bun lucru doreşte.
 • 2 Se cuvine, dar, ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, înţelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să înveţe pe alţii,
 • 3 Nebeţiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câştig urât, ci blând, paşnic, neiubitor de argint,
 • 4 Bine chivernisind casa lui, având copii ascultători, cu toată bună-cuviinţa;
 • 5 Căci dacă nu ştie cineva să-şi rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?
 • 6 Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului.
 • 7 Dar el trebuie să aibă şi mărturie bună de la cei din afară, ca să nu cadă în ocară şi în cursa diavolului.
 • 8 Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cucernici, nu vorbind în două feluri, nu dedaţi la vin mult, neagonisitori de câştig urât,
 • 9 Păstrând taina credinţei în cuget curat.
 • 10 Dar şi aceştia să fie mai întâi puşi la încercare, apoi, dacă se dovedesc fără prihană, să fie diaconiţi.
 • 11 Femeile (lor) de asemenea să fie cuviincioase, neclevetitoare, cumpătate, credincioase întru toate.
 • 12 Diaconii să fie bărbaţi ai unei singure femei, să-şi chivernisească bine casele şi pe copiii lor.
 • 13 Căci cei ce slujesc bine, rang bun dobândesc şi mult curaj în credinţa cea întru Hristos Iisus.
 • 14 Îţi scriu aceasta nădăjduind că voi veni la tine fără întârziere;
 • 15 Ca să ştii, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a adevărului.
 • 16 Şi cu adevărat, mare este taina dreptei credinţe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă.