Noul Testament

Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 2

Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 2

Rugăciuni pentru toţi. Dumnezeu este unul şi Mijlocitorul unul. Cuvioşia celor care se roagă. Femeia în Biserică.

 • 1 Vă îndemn deci, înainte de toate, să faceţi cereri, rugăciuni, mijlociri, mulţumiri, pentru toţi oamenii,
 • 2 Pentru împăraţi şi pentru toţi care sunt în înalte dregătorii, ca să petrecem viaţă paşnică şi liniştită întru toată cuvioşia şi buna-cuviinţă,
 • 3 Că acesta este lucru bun şi primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru,
 • 4 Care voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină.
 • 5 Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: omul Hristos Iisus,
 • 6 Care S-a dat pe Sine preţ de răscumpărare pentru toţi, mărturia adusă la timpul său.
 • 7 Spre aceasta am fost pus propovăduitor şi apostol (adevăr grăiesc în Hristos, nu mint) - învăţător neamurilor, în credinţă şi adevăr.
 • 8 Vreau deci ca bărbaţii să se roage în tot locul, ridicând mâini sfinte, fără de mânie şi fără şovăire.
 • 9 Asemenea şi femeile, în îmbrăcăminte cuviincioasă, făcându-şi lor podoabă din sfială şi din cuminţenie, nu din păr împletit şi din aur, sau din mărgăritare, sau din veşminte de mult preţ;
 • 10 Ci, din fapte bune, precum se cuvine unor femei temătoare de Dumnezeu.
 • 11 Femeia să se înveţe în linişte, cu toată ascultarea.
 • 12 Nu îngăduiesc femeii nici să înveţe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să stea liniştită.
 • 13 Căci Adam a fost zidit întâi, apoi Eva.
 • 14 Şi nu Adam a fost amăgit, ci femeia, amăgită fiind, s-a făcut călcătoare de poruncă.
 • 15 Dar ea se va mântui prin naştere de fii, dacă va stărui, cu înţelepciune, în credinţă, în iubire şi în sfinţenie.