Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 16

Strângerea de ajutoare pentru fraţi. Timotei, Apollo, casa lui Ştefanas şi închinăciuni.

 • 1 Cât despre strângerea de ajutoare pentru sfinţi, precum am rânduit pentru Bisericile Galatiei, aşa să faceţi şi voi.
 • 2 În ziua întâi a săptămânii (Duminică), fiecare dintre voi să-şi pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângerea abia atunci când voi veni.
 • 3 Iar când voi veni, pe cei pe care îi veţi socoti, pe aceia îi voi trimite cu scrisori să ducă darul vostru la Ierusalim.
 • 4 Şi de se va cuveni să merg şi eu, vor merge împreună cu mine.
 • 5 Ci voi veni la voi, când voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia trec.
 • 6 La voi mă voi opri, poate, sau voi şi ierna, ca să mă petreceţi în călătoria ce voi face.
 • 7 Căci nu vreau să vă văd acum numai în treacăt, ci nădăjduiesc să rămân la voi câtăva vreme, dacă va îngădui Domnul.
 • 8 Voi rămâne însă în Efes, până la praznicul Cincizecimii.
 • 9 Căci mi s-a deschis uşă mare spre lucru mult, dar sunt mulţi potrivnici.
 • 10 Iar de va veni Timotei, vedeţi să fie fără teamă la voi, căci lucrează ca şi mine lucrul Domnului.
 • 11 Nimeni deci să nu-l dispreţuiască; ci să-l petreceţi cu pace, ca să vină la mine; că îl aştept cu fraţii.
 • 12 Cât despre fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu fraţii; totuşi nu i-a fost voia să vină acum. Ci va veni când va găsi prilej.
 • 13 Privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă.
 • 14 Toate ale voastre cu dragoste să se facă.
 • 15 Vă îndemn însă, fraţilor, - ştiţi casa lui Ştefanas, că este pârga Ahaei şi că spre slujirea sfinţilor s-au rânduit pe ei înşişi S
 • 16 Ca şi voi să vă supuneţi unora ca aceştia şi oricui lucrează şi se osteneşte împreună cu ei.
 • 17 Mă bucur de venirea lui Ştefanas, a lui Fortunat şi a lui Ahaic, pentru că aceştia au împlinit lipsa voastră.
 • 18 Şi au liniştit duhul meu şi al vostru. Cunoaşteţi bine deci pe unii ca aceştia.
 • 19 Vă îmbrăţişează Bisericile Asiei. Vă îmbrăţişează mult, în Domnul, Acvila şi Priscila, împreună cu Biserica din casa lor.
 • 20 Vă îmbrăţişează fraţii toţi. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă.
 • 21 Salutarea cu mâna mea, Pavel.
 • 22 Cel ce nu iubeşte pe Domnul să fie anatema! Maran atha! (Domnul vine).
 • 23 Harul Domnului Iisus Hristos cu voi.
 • 24 Dragostea mea cu voi toţi, în Hristos Iisus! Amin.