Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 11

Despre cuviinţa cu care să stăm în Biserică şi la Cina Domnului.

 • 1 Fiţi următori ai mei, precum şi eu sunt al lui Hristos.
 • 2 Fraţilor, vă laud că în toate vă aduceţi aminte de mine şi ţineţi predaniile cum vi le-am dat.
 • 3 Dar voiesc ca voi să ştiţi că Hristos este capul oricărui bărbat, iar capul femeii este bărbatul, iar capul lui Hristos: Dumnezeu.
 • 4 Orice bărbat care se roagă sau prooroceşte, având capul acoperit, necinsteşte capul său.
 • 5 Iar orice femeie care se roagă sau prooroceşte, cu capul neacoperit, îşi necinsteşte capul; căci tot una este ca şi cum ar fi rasă.
 • 6 Căci dacă o femeie nu-şi pune văl pe cap, atunci să se şi tundă. Iar dacă este lucru de ruşine pentru femeie ca să se tundă ori să se radă, să-şi pună văl.
 • 7 Căci bărbatul nu trebuie să-şi acopere capul, fiind chip şi slavă a lui Dumnezeu, iar femeia este slava bărbatului.
 • 8 Pentru că nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat.
 • 9 Şi pentru că n-a fost zidit bărbatul pentru femeie, ci femeia pentru bărbat.
 • 10 De aceea şi femeia este datoare să aibă (semn de) supunere asupra capului ei, pentru îngeri.
 • 11 Totuşi, nici femeia fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, în Domnul.
 • 12 Căci precum femeia este din bărbat, aşa şi bărbatul este prin femeie şi toate sunt de la Dumnezeu.
 • 13 Judecaţi în voi înşivă: Este, oare, cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu cu capul descoperit?
 • 14 Nu vă învaţă oare însăşi firea că necinste este pentru un bărbat să-şi lase părul lung?
 • 15 Şi că pentru o femeie, dacă îşi lasă părul lung, este cinste? Căci părul i-a fost dat ca acoperământ.
 • 16 Iar dacă se pare cuiva că aici poate să ne găsească pricină, un astfel de obicei (ca femeile să se roage cu capul descoperit) noi nu avem, nici Bisericile lui Dumnezeu.
 • 17 Şi aceasta poruncindu-vă, nu vă laud, fiindcă voi vă adunaţi nu spre mai bine, ci spre mai rău.
 • 18 Căci mai întâi aud că atunci când vă adunaţi în biserică, între voi sunt dezbinări, şi în parte cred.
 • 19 Căci trebuie să fie între voi şi eresuri, ca să se învedereze între voi cei încercaţi.
 • 20 Când vă adunaţi deci laolaltă, nu se poate mânca Cina Domnului;
 • 21 Căci, şezând la masă, fiecare se grăbeşte să ia mâncarea sa, încât unuia îi este foame, iar altul se îmbată.
 • 22 N-aveţi, oare, case ca să mâncaţi şi să beţi? Sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi ruşinaţi pe cei ce nu au? Ce să vă zic? Să vă laud? În aceasta nu vă laud.
 • 23 Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat şi vouă: Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine,
 • 24 Şi, mulţumind, a frânt şi a zis: Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi. Aceasta să faceţi spre pomenirea Mea.
 • 25 Asemenea şi paharul după Cină, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă întru sângele Meu. Aceasta să faceţi ori de câte ori veţi bea, spre pomenirea Mea.
 • 26 Căci de câte ori veţi mânca această pâine şi veţi bea acest pahar, moartea Domnului vestiţi până când va veni.
 • 27 Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului.
 • 28 Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar.
 • 29 Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului.
 • 30 De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit.
 • 31 Căci de ne-am fi judecat noi înşine, nu am mai fi judecaţi.
 • 32 Dar, fiind judecaţi de Domnul, suntem pedepsiţi, ca să nu fim osândiţi împreună cu lumea.
 • 33 De aceea, fraţii mei, când vă adunaţi ca să mâncaţi, aşteptaţi-vă unii pe alţii.
 • 34 Iar dacă îi este cuiva foame, să mănânce acasă, ca să nu vă adunaţi spre osândă. Celelalte însă le voi rândui când voi veni.