Noul Testament

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 6

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 6

Trebuie să mângâiem pe fraţii rătăciţi. Lauda lui Pavel este crucea lui Hristos.

 • 1 Fraţilor, chiar de va cădea un om în vreo greşeală, voi cei duhovniceşti îndreptaţi-l, pe unul ca acesta cu duhul blândeţii, luând seama la tine însuţi, ca să nu cazi şi tu în ispită.
 • 2 Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos.
 • 3 Căci de se socoteşte cineva că este ceva, deşi nu este nimic, se înşeală pe sine însuşi.
 • 4 Iar fapta lui însuşi să şi-o cerceteze fiecare şi atunci va avea laudă, dar numai faţă de sine însuşi şi nu faţă de altul.
 • 5 Căci fiecare îşi va purta sarcina sa.
 • 6 Cel care primeşte cuvântul învăţăturii să facă parte învăţătorului său din toate bunurile.
 • 7 Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera.
 • 8 Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică.
 • 9 Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi.
 • 10 Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.
 • 11 Vedeţi cu ce fel de litere v-am scris eu, cu mâna mea.
 • 12 Câţi vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu fie prigoniţi pentru crucea lui Hristos.
 • 13 Căci nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc să vă tăiaţi voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru.
 • 14 Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume!
 • 15 Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă.
 • 16 Şi câţi vor umbla după dreptarul acesta, - pace şi milă asupra lor şi asupra Israelului lui Dumnezeu!
 • 17 De acum înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci eu port în trupul meu, semnele Domnului Iisus.
 • 18 Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu duhul vostru, fraţilor! Amin.