Noul Testament

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 5

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 5

Legea e desăvârşită prin credinţă, iubire şi sfinţenie. Libertatea cea după duh.

 • 1 Staţi deci tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi şi nu vă prindeţi iarăşi în jugul robiei.
 • 2 Iată eu, Pavel, vă spun vouă: Că de vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic.
 • 3 Şi mărturisesc, iarăşi, oricărui om ce se taie împrejur, că el este dator să împlinească toată Legea.
 • 4 Cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har;
 • 5 Căci noi aşteptăm în Duh nădejdea dreptăţii din credinţă.
 • 6 Căci în Hristos Iisus, nici tăierea împrejur nu poate ceva, nici netăierea împrejur, ci credinţa care este lucrătoare prin iubire.
 • 7 Voi alergaţi bine. Cine v-a oprit ca să nu vă supuneţi adevărului?
 • 8 Înduplecarea aceasta nu este de la cel care vă cheamă.
 • 9 Puţin aluat dospeşte toată frământătura.
 • 10 Eu am încredere în voi, întru Domnul, că nimic altceva nu veţi cugeta; dar cel ce vă tulbură pe voi îşi va purta osânda, oricine ar fi el.
 • 11 Dar eu, fraţilor, dacă propovăduiesc încă tăierea împrejur, pentru ce mai sunt prigonit? Deci, sminteala crucii a încetat!
 • 12 O, de s-ar tăia de tot cei ce vă răzvrătesc pe voi!
 • 13 Căci voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai să nu folosiţi libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiţi unul altuia prin iubire.
 • 14 Căci toată Legea se cuprinde într-un singur cuvânt, în acesta: Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
 • 15 Iar dacă vă muşcaţi unul pe altul şi vă mâncaţi, vedeţi să nu vă nimiciţi voi între voi.
 • 16 Zic dar: În Duhul să umblaţi şi să nu împliniţi pofta trupului.
 • 17 Căci trupul pofteşte împotriva duhului, iar duhul împotriva trupului; căci acestea se împotrivesc unul altuia, ca să nu faceţi cele ce aţi voi.
 • 18 Iar de vă purtaţi în Duhul nu sunteţi sub Lege.
 • 19 Iar faptele trupului sunt cunoscute, şi ele sunt: adulter, desfrânare, necurăţie, destrăbălare,
 • 20 Închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri,
 • 21 Pizmuiri, ucideri, beţii, chefuri şi cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.
 • 22 Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă-răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credinţa,
 • 23 Blândeţea, înfrânarea, curăţia; împotriva unora ca acestea nu este lege.
 • 24 Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus şi-au răstignit trupul împreună cu patimile şi cu poftele.
 • 25 Dacă trăim în Duhul, în Duhul să şi umblăm.
 • 26 Să nu fim iubitori de mărire deşartă, supărându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii.