Noul Testament

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 1

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 1

Nestatornicia galatenilor. Viaţa lui Pavel înainte şi după drumul făcut la Damasc.

 • 1 Pavel, apostol nu de la oameni, nici prin vreun om, ci prin Iisus Hristos şi prin Dumnezeu-Tatăl, Care L-a înviat pe El din morţi.
 • 2 Şi toţi fraţii care sunt împreună cu mine - Bisericilor Galatiei:
 • 3 Har vouă şi pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Hristos,
 • 4 Cel ce S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne scoată pe noi din acest veac rău de acum, după voia lui Dumnezeu şi a Tatălui nostru,
 • 5 Căruia fie slava în vecii vecilor. Amin!
 • 6 Mă mir că aşa degrabă treceţi de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la altă Evanghelie,
 • 7 Care nu este alta, decât că sunt unii care vă tulbură şi voiesc să schimbe Evanghelia lui Hristos.
 • 8 Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o - să fie anatema!
 • 9 Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit - să fie anatema!
 • 10 Căci acum caut bunăvoinţa oamenilor sau pe a lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş plăcea însă oamenilor, n-aş fi rob al lui Hristos.
 • 11 Dar vă fac cunoscut, fraţilor, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este după om;
 • 12 Pentru că nici eu n-am primit-o de la om, nici n-am învăţat-o, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos.
 • 13 Căci aţi auzit despre purtarea mea de altădată întru iudaism, că prigoneam peste măsură Biserica lui Dumnezeu şi o pustiiam.
 • 14 Şi spoream în iudaism mai mult decât mulţi dintre cei care erau de vârsta mea în neamul meu, fiind mult râvnitor al datinilor mele părinteşti.
 • 15 Dar când a binevoit Dumnezeu Care m-a ales din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul Său,
 • 16 Să descopere pe Fiul Său întru mine, pentru ca să-L binevestesc la neamuri, îndată nu am primit sfat de la trup şi de la sânge,
 • 17 Nici nu m-am suit la Ierusalim, la Apostolii cei dinainte de mine, ci m-am dus în Arabia şi m-am întors iarăşi la Damasc.
 • 18 Apoi, după trei ani, m-am suit la Ierusalim, ca să-l cunosc pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece zile.
 • 19 Iar pe altul din apostoli n-am văzut decât numai pe Iacov, fratele Domnului.
 • 20 Dar cele ce vă scriu, iată (spun) înaintea lui Dumnezeu, că nu vă mint.
 • 21 După aceea am venit în ţinuturile Siriei şi ale Ciliciei.
 • 22 Şi după faţă eram necunoscut Bisericilor lui Hristos celor din Iudeea.
 • 23 Ci numai auziseră că cel ce ne prigonea pe noi, odinioară, acum binevesteşte credinţa pe care altădată o nimicea;
 • 24 Şi slăveau pe Dumnezeu în mine.