Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 11

Împotriva apostolilor mincinoşi. Pavel arată virtuţile şi ostenelile sale.

 • 1 O, de mi-aţi îngădui puţină neînţelepţie! Dar îmi şi îngăduiţi,
 • 2 Căci vă râvnesc pe voi cu râvna lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit unui singur bărbat, ca să vă înfăţişez lui Hristos fecioară neprihănită.
 • 3 Dar mă tem ca nu cumva, precum şarpele a amăgit pe Eva în viclenia lui, tot aşa să se abată şi gândurile voastre de la curăţia şi nevinovăţia cea în Hristos.
 • 4 Căci dacă cel ce vine vă propovăduieşte un alt Iisus, pe care nu l-am propovăduit noi, sau luaţi un alt duh, pe care nu l-aţi luat, sau altă evanghelie pe care nu aţi primit-o, - voi l-aţi îngădui foarte bine.
 • 5 Dar eu socotesc că nu sunt cu nimic mai prejos decât cei mai de frunte dintre apostoli.
 • 6 Şi chiar dacă sunt neiscusit în cuvânt, nu însă în cunoştinţă, ci v-am dovedit-o în totul faţă de voi toţi.
 • 7 Sau am făcut păcat că v-am propovăduit în dar Evanghelia lui Dumnezeu, smerindu-mă pe mine însumi, pentru ca voi să vă înălţaţi?
 • 8 Alte Biserici am prădat, luând plată ca să vă slujesc pe voi.
 • 9 Şi de faţă fiind la voi şi în lipsuri aflându-mă, n-am făcut supărare nimănui. Căci în cele ce mi-au lipsit, m-au îndestulat fraţii veniţi din Macedonia. Şi în toate m-am păzit şi mă voi păzi, să nu vă fiu povară.
 • 10 Este în mine adevărul lui Hristos, că lauda aceasta nu-mi va fi îngrădită în ţinuturile Ahaei.
 • 11 Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc? Dumnezeu ştie!
 • 12 Dar ceea ce fac, voi face şi în viitor, ca să tai pricina celor ce poftesc pricină, pentru a se afla ca şi noi în ceea ce se laudă.
 • 13 Pentru că unii ca aceştia sunt apostoli mincinoşi, lucrători vicleni, care iau chip de apostoli ai lui Hristos.
 • 14 Nu este de mirare, deoarece însuşi satana se preface în înger al luminii.
 • 15 Nu este deci lucru mare dacă şi slujitorii lui iau chip de slujitori ai dreptăţii, al căror sfârşit va fi după faptele lor.
 • 16 Iarăşi zic: Să nu mă socotească cineva că sunt fără minte, iar de nu primiţi-mă măcar ca pe un fără-de-minte, ca să mă laud şi eu puţin.
 • 17 Ceea ce grăiesc, nu după Domnul grăiesc, ci ca în neînţelepţie, în această stare de laudă.
 • 18 Deoarece mulţi se laudă după trup, mă voi lăuda şi eu.
 • 19 Pentru că voi, înţelepţi fiind, îngăduiţi bucuros pe cei neînţelepţi.
 • 20 Căci de vă robeşte cineva, de vă mănâncă cineva, de vă ia ce e al vostru, de vă priveşte cineva cu mândrie, de vă loveşte cineva peste obraz, - răbdaţi.
 • 21 Spre necinste o spun, că noi ne-am arătat slabi. Dar în orice ar cuteza cineva - întru neînţelepţie zic, - cutez şi eu!
 • 22 Sunt ei evrei? Sunt şi eu. Sunt ei israeliţi? Israelit sunt şi eu. Sunt ei sămânţa lui Avraam? Sunt şi eu.
 • 23 Sunt ei slujitori ai lui Hristos? Nebuneşte spun: eu nu mai mult ca ei! În osteneli mai mult, în închisori mai mult, în bătăi peste măsură, la moarte adeseori.
 • 24 De la iudei, de cinci ori am luat patruzeci de lovituri de bici fără una.
 • 25 De trei ori am fost bătut cu vergi; o dată am fost bătut cu pietre; de trei ori s-a sfărâmat corabia cu mine; o noapte şi o zi am petrecut în largul mării.
 • 26 În călătorii adeseori, în primejdii de râuri, în primejdii de la tâlhari, în primejdii de la neamul meu, în primejdii de la păgâni; în primejdii în cetăţi, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între fraţii cei mincinoşi;
 • 27 În osteneală şi în trudă, în privegheri adeseori, în foame şi în sete, în posturi de multe ori, în frig şi în lipsă de haine.
 • 28 Pe lângă cele din afară, ceea ce mă împresoară în toate zilele este grija de toate Bisericile.
 • 29 Cine este slab şi eu să nu fiu slab? Cine se sminteşte şi eu să nu ard?
 • 30 Dacă trebuie să mă laud, mă voi lăuda cu cele ale slăbiciunii mele!
 • 31 Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus, Cel ce este binecuvântat în veci, ştie că nu mint!
 • 32 În Damasc, dregătorul regelui Areta păzea cetatea Damascului, ca să mă prindă,
 • 33 Şi printr-o fereastră am fost lăsat în jos, peste zid, într-un coş, şi am scăpat din mâinile lui.