Psalmi | Capitolul 117

PSALMUL 117 Al lui David.

 • 1 Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.
 • 2 Să zică, dar, casa lui Israel, că este bun, că în veac este mila Lui.
 • 3 Să zică, dar, casa lui Aaron, că este bun, că în veac este mila Lui.
 • 4 Să zică, dar, toţi cei ce se tem de Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui.
 • 5 În necaz am chemat pe Domnul şi m-a auzit şi m-a scos întru desfătare.
 • 6 Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul.
 • 7 Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe vrăjmaşii mei.
 • 8 Mai bine este a Te încrede în Domnul, decât a Te încrede în om.
 • 9 Mai bine este a nădăjdui în Domnul, decât a nădăjdui în căpetenii.
 • 10 Toate neamurile m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.
 • 11 Înconjurând m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.
 • 12 Înconjuratu-m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.
 • 13 Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit.
 • 14 Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-a fost mie spre izbăvire.
 • 15 Glas de bucurie şi de izbăvire în corturile drepţilor: "Dreapta Domnului a făcut putere,
 • 16 Dreapta Domnului m-a înălţat, dreapta Domnului a făcut putere!"
 • 17 Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului.
 • 18 Certând m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a dat.
 • 19 Deschideţi-mi mie porţile dreptăţii, intrând în ele voi lăuda pe Domnul.
 • 20 Aceasta este poarta Domnului; drepţii vor intra prin ea.
 • 21 Te voi lăuda, că m-ai auzit şi ai fost mie spre izbăvire.
 • 22 Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului.
 • 23 De la Domnul s-a făcut aceasta şi minunată este în ochii noştri.
 • 24 Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea.
 • 25 O, Doamne, mântuieşte! O, Doamne, sporeşte!
 • 26 Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului; binecuvântatu-v-am pe voi, din casa Domnului.
 • 27 Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. Tocmiţi sărbătoare cu ramuri umbroase, până la coarnele altarului.
 • 28 Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi lăuda; Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi înălţa. Te voi lăuda că m-ai auzit şi ai fost mie spre mântuire.
 • 29 Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.