Psalmi | Capitolul 98

PSALMUL 98 Al lui David.

  • 1 Domnul împărăţeşte: să tremure popoarele; şade pe heruvimi: să se cutremure pământul.
  • 2 Domnul în Sion este mare şi înalt peste toate popoarele.
  • 3 Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoşător şi sfânt este. Şi cinstea împăratului iubeşte dreptatea.
  • 4 Tu ai întemeiat dreptatea; judecată şi dreptate în Iacob, Tu ai făcut.
  • 5 Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui, că sfânt este!
  • 6 Moise şi Aaron, între preoţii Lui şi Samuel între cei ce cheamă numele Lui.
  • 7 Chemat-au pe Domnul şi El i-a auzit pe ei, în stâlp de nor grăia către ei;
  • 8 Căci păzeau mărturiile Lui şi poruncile pe care le-a dat lor.
  • 9 Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei; Dumnezeule, Tu Te-ai milostivit de ei şi ai răsplătit toate faptele lor.
  • 10 Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru şi vă închinaţi în Muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul, Dumnezeul nostru!