Psalmi | Capitolul 97

PSALMUL 97 Al lui David.

 • 1 Cântaţi Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul.
 • 2 Mântuitu-l-a pe el dreapta Lui şi braţul cel sfânt al Lui.
 • 3 Cunoscută a făcut Domnul mântuirea Sa; înaintea neamurilor a descoperit dreptatea Sa.
 • 4 Pomenit-a mila Sa lui Iacob şi adevărul Său casei lui Israel;
 • 5 Văzut-au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru.
 • 6 Strigaţi lui Dumnezeu tot pământul; cântaţi şi vă bucuraţi şi cântaţi.
 • 7 Cântaţi Domnului cu alăută, cu alăută şi în sunet de psaltire;
 • 8 Cu trâmbiţe şi în sunet de corn, strigaţi înaintea Împăratului şi Domnului.
 • 9 Să se zguduie marea şi plinirea ei, lumea şi cei ce locuiesc în ea.
 • 10 Râurile vor bate din palme, deodată, munţii se vor bucura de faţa Domnului, că vine, vine să judece pământul.
 • 11 Judeca-va lumea cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire.