Psalmi | Capitolul 96

PSALMUL 96 Al lui David.

 • 1 Domnul împărăţeşte! Să se bucure pământul, să se veselească insule multe.
 • 2 Nor şi negură împrejurul Lui, dreptatea şi judecata este temelia neamului Lui.
 • 3 Foc înaintea Lui va merge şi va arde împrejur pe vrăjmaşii Lui.
 • 4 Luminat-au fulgerele Lui lumea; văzut-a şi s-a cutremurat pământul.
 • 5 Munţii ca ceara s-au topit de faţa Domnului, de faţa Domnului a tot pământul.
 • 6 Vestit-au cerurile dreptatea Lui şi au văzut toate popoarele slava Lui.
 • 7 Să se ruşineze toţi cei ce se închină chipurilor cioplite şi se laudă cu idolii lor.
 • 8 Închinaţi-vă Lui toţi îngerii Lui; auzit-a şi s-a veselit Sionul
 • 9 Şi s-au bucurat fiicele Iudeii, pentru judecăţile Tale, Doamne.
 • 10 Că Tu eşti Domnul Cel Preaînalt peste tot pământul; înălţatu-Te-ai foarte, mai presus decât toţi dumnezeii.
 • 11 Cei ce iubiţi pe Domnul, urâţi răul; Domnul păzeşte sufletele cuvioşilor Lui; din mâna păcătosului îi va izbăvi pe ei.
 • 12 Lumină a răsărit dreptului şi celor drepţi cu inima, veselie.
 • 13 Veseliţi-vă, drepţilor, în Domnul şi lăudaţi pomenirea sfinţeniei Lui!