Psalmi | Capitolul 93

PSALMUL 93 Al lui David.

 • 1 Dumnezeul răzbunărilor, Domnul, Dumnezeul răzbunărilor cu îndrăzneală a grăit.
 • 2 Înalţă-Te Cel ce judeci pământul, răsplăteşte răsplătirea celor mândri.
 • 3 Până când păcătoşii, Doamne, până când păcătoşii se vor făli?
 • 4 Până când vor spune şi vor grăi nedreptate; grăi-vor toţi cei ce lucrează fărădelegea?
 • 5 Pe văduvă şi pe sărac au ucis şi pe orfani i-au omorât.
 • 6 Şi au zis: "Nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob".
 • 7 Înţelegeţi, dar, cei neînţelepţi din popor, şi cei nebuni, înţelepţiţi-vă odată!
 • 8 Cel ce a sădit urechea, oare, nu aude? Cel ce a zidit ochiul, oare, nu priveşte?
 • 9 Cel ce pedepseşte neamurile, oare, nu va certa? Cel ce învaţă pe om cunoştinţa,
 • 10 Domnul, cunoaşte gândurile oamenilor, că sunt deşarte.
 • 11 Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, şi din legea Ta îl vei învăţa pe el,
 • 12 Ca să-l linişteşti pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului.
 • 13 Că nu va lepăda Domnul pe poporul Său şi moştenirea Sa nu o va părăsi,
 • 14 Până ce dreptatea se va întoarce la judecată şi toţi cei cu inima curată, care se ţin de dânsa.
 • 15 Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc şi cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fărădelegea?
 • 16 Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puţin de nu s-ar fi sălăşluit în iad sufletul meu.
 • 17 Când am zis: "S-a clătinat piciorul meu", mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie.
 • 18 Doamne, când s-au înmulţit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu.
 • 19 Nu va sta împreună cu Tine scaunul fărădelegii, cel ce face asuprire împotriva legii.
 • 20 Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului şi sânge nevinovat vor osândi.
 • 21 Dar Domnul mi-a fost mie scăpare şi Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele;
 • 22 Le va răsplăti lor Domnul după fărădelegea lor şi după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru.