Psalmi | Capitolul 92

PSALMUL 92 Al lui David.

  • 1 Domnul a împărăţit, întru podoabă S-a îmbrăcat; îmbrăcatu-S-a Domnul întru putere şi S-a încins,
  • 2 Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti.
  • 3 Gata este scaunul Tău de atunci, din veac eşti Tu.
  • 4 Ridicat-au râurile, Doamne, ridicat-au râurile glasurile lor,
  • 5 Ridicat-au râurile valurile lor; dar mai mult decât glasul apelor clocotitoare,
  • 6 Mai mult decât zbuciumul neasemuit al mării, minunat este, întru cele înalte, Domnul.
  • 7 Mărturiile Tale s-au adeverit foarte. Casei Tale se cuvine sfinţenie, Doamne, întru lungime de zile.