Psalmi | Capitolul 91

PSALMUL 91 Al lui David.

 • 1 Bine este a lăuda pe Domnul şi a cânta numele Tău, Preaînalte,
 • 2 A vesti dimineaţa mila Ta şi adevărul Tău în toată noaptea,
 • 3 În psaltire cu zece strune, cu cântece din alăută.
 • 4 Că m-ai veselit, Doamne, întru făpturile Tale şi întru lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura.
 • 5 Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale!
 • 6 Bărbatul nepriceput nu va cunoaşte şi cel neînţelegător nu va înţelege acestea,
 • 7 Când răsar păcătoşii ca iarba şi se ivesc toţi cei ce fac fărădelegea,
 • 8 Ca să piară în veacul veacului. Iar Tu, Preaînalt eşti în veac, Doamne.
 • 9 Că iată vrăjmaşii Tăi, Doamne, vor pieri şi se vor risipi toţi cei ce lucrează fărădelegea.
 • 10 şi se va înălţa puterea mea ca a inorogului şi bătrâneţile mele unse din belşug.
 • 11 Şi a privit ochiul meu către vrăjmaşii mei şi pe cei vicleni, ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea.
 • 12 Dreptul ca finicul va înflori şi ca cedrul cel din Liban se va înmulţi.
 • 13 Răsădiţi fiind în casa Domnului, în curţile Dumnezeului nostru vor înflori.
 • 14 Încă întru bătrâneţe unse se vor înmulţi şi bine vieţuind vor fi, ca să vestească:
 • 15 Drept este Domnul Dumnezeul nostru şi nu este nedreptate întru Dânsul.