Psalmi | Capitolul 90

PSALMUL 90 Al lui David.

 • 1 Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt, întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.
 • 2 Va zice Domnului: "Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul".
 • 3 Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător.
 • 4 Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui.
 • 5 Nu te vei teme de frica de noapte, de săgeata ce zboară ziua,
 • 6 De lucrul ce umblă în întuneric, de molima ce bântuie întru amiază.
 • 7 Cădea-vor dinspre latura ta o mie şi zece mii de-a dreapta ta, dar de tine nu se vor apropia.
 • 8 Însă cu ochii tăi vei privi şi răsplătirea păcătoşilor vei vedea.
 • 9 Pentru că pe Domnul, nădejdea mea, pe Cel Preaînalt L-ai pus scăpare ţie.
 • 10 Nu vor veni către tine rele şi bătaie nu se va apropia de locaşul tău.
 • 11 Că îngerilor Săi va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale.
 • 12 Pe mâini te vor înălţa ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău.
 • 13 Peste aspidă şi vasilisc vei păşi şi vei călca peste leu şi peste balaur.
 • 14 "Că spre Mine a nădăjduit şi-l voi izbăvi pe el, zice Domnul; îl voi acoperi pe el că a cunoscut numele Meu.
 • 15 Striga-va către Mine şi-l voi auzi pe el; cu dânsul sunt în necaz şi-l voi scoate pe el şi-l voi slăvi.
 • 16 Cu lungime de zile îl voi umple pe el, şi-i voi arăta lui mântuirea Mea".