Psalmi | Capitolul 8

PSALMUL 8 Al lui David.

  • 1 Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul! Că s-a înălţat slava Ta, mai presus de ceruri.
  • 2 Din gura pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă, pentru vrăjmaşii Tăi, ca să amuţeşti pe vrăjmaş şi pe răzbunător.
  • 3 Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai întemeiat, îmi zic:
  • 4 Ce este omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el?
  • 5 Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai încununat pe el.
  • 6 Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui.
  • 7 Oile şi boii, toate; încă şi dobitoacele câmpului;
  • 8 Păsările cerului şi peştii mării, cele ce străbat cărările mărilor.
  • 9 Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău în tot pământul!