Psalmi | Capitolul 89

PSALMUL 89 Al lui David.

 • 1 Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam.
 • 2 Mai înainte de ce s-au făcut munţii şi s-a zidit pământul şi lumea, din veac şi până în veac eşti Tu.
 • 3 Nu întoarce pe om întru smerenie, Tu, care ai zis: "Întoarceţi-vă, fii ai oamenilor",
 • 4 Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut şi ca straja nopţii.
 • 5 Nimicnicie vor fi anii lor; dimineaţa ca iarba va trece.
 • 6 Dimineaţa va înflori şi va trece, seara va cădea, se va întări şi se va usca.
 • 7 Că ne-am sfârşit de urgia Ta şi de mânia Ta ne-am tulburat.
 • 8 Pus-ai fărădelegile noastre înaintea Ta, greşelile noastre ascunse, la lumina feţei Tale.
 • 9 Că toate zilele noastre s-au împuţinat şi în mânia Ta ne-am stins.
 • 10 Anii noştri s-au socotit ca pânza unui păianjen; zilele anilor noştri sunt şaptezeci de ani;
 • 11 Iar de vor fi în putere optzeci de ani şi ce este mai mult decât aceştia osteneală şi durere;
 • 12 Că trece viaţa noastră şi ne vom duce.
 • 13 Cine cunoaşte puterea urgiei Tale şi cine măsoară mânia Ta, după temerea de Tine?
 • 14 Învaţă-ne să socotim bine zilele noastre, ca să ne îndreptăm inimile spre înţelepciune.
 • 15 Întoarce-Te, Doamne! Până când vei sta departe? Mângâie pe robii Tăi!
 • 16 Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta şi ne-am bucurat şi ne-am veselit în toate zilele vieţii noastre.
 • 17 Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit, pentru anii în care am văzut rele.
 • 18 Caută spre robii Tăi şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor.
 • 19 Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi şi lucrurile mâinilor noastre le îndreptează.