Psalmi | Capitolul 87

PSALMUL 87 Al lui David.

 • 1 Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta.
 • 2 Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea; pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne,
 • 3 Că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat.
 • 4 Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă; ajuns-am ca un om neajutorat, între cei morii slobod.
 • 5 Ca nişte oameni răniţi ce dorm în mormânt, de care nu ţi-ai mai adus aminte şi care au fost lepădaţi de la mina Ta.
 • 6 Pusu-m-au în groapa cea mai de jos, întru cele întunecate şi în umbra morţii.
 • 7 Asupra mea s-a întărâtat mânia Ta şi toate valurile Tale le-ai adus spre mine.
 • 8 Depărtat-ai pe cunoscuţii mei de la mine, ajuns-am urâciune lor.
 • 9 Închis am fost şi n-am putut ieşi. Ochii mei au slăbit de suferinţă.
 • 10 Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua, întins-am către Tine mâinile mele.
 • 11 Oare, morţilor vei face minuni? Sau cei morii se vor scula şi Te vor lăuda pe Tine?
 • 12 Oare, va spune cineva în mormânt mila Ta şi adevărul Tău în locul pierzării?
 • 13 Oare, se vor cunoaşte întru întuneric minunile Tale şi dreptatea Ta în pământ uitat?
 • 14 Iar eu către Tine, Doamne, am strigat şi dimineaţa rugăciunea mea Te va întâmpina.
 • 15 Pentru ce Doamne, lepezi sufletul meu şi întorci faţa Ta de la mine?
 • 16 Sărac sunt eu şi în osteneli din tinereţile mele, înălţat am fost, dar m-am smerit şi m-am mâhnit.
 • 17 Peste mine au trecut mâniile Tale şi înfricoşările Tale m-au tulburat.
 • 18 Înconjuratu-m-au ca apa toată ziua şi m-au cuprins deodată.
 • 19 Depărtat-ai de la mine pe prieten şi pe vecin, iar pe cunoscuţii mei de ticăloşia mea.