Psalmi | Capitolul 85

PSALMUL 85 Al lui David.

 • 1 Pleacă, Doamne, urechea Ta şi mă auzi, că sărac şi necăjit sunt eu.
 • 2 Păzeşte sufletul meu, căci cuvios sunt; mântuieşte, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduieşte în Tine.
 • 3 Miluieşte-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veseleşte sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu.
 • 4 Că Tu, Doamne, bun şi blând eşti şi mult-milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine.
 • 5 Ascultă, Doamne, rugăciunea mea şi ia aminte la glasul cererii mele.
 • 6 În ziua necazului meu am strigat către Tine, că m-ai auzit.
 • 7 Nu este asemenea ţie între dumnezei, Doamne şi nici fapte nu sunt ca faptele Tale.
 • 8 Veni-vor toate neamurile pe care le-ai făcut şi se vor închina înaintea Ta, Doamne şi vor slăvi numele Tău.
 • 9 Că mare eşti Tu, Cel ce faci minuni, Tu eşti singurul Dumnezeu.
 • 10 Povăţuieşte-mă, Doamne, pe calea Ta şi voi merge întru adevărul Tău; veselească-se inima mea, ca să se teamă de numele Tău.
 • 11 Lăuda-Te-voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea şi voi slăvi numele Tău în veac.
 • 12 Că mare este mila Ta spre mine şi ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos.
 • 13 Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea şi adunarea celor tari a căutat sufletul meu şi nu Te-au pus pe Tine înaintea lor.
 • 14 Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat şi milostiv eşti; îndelung-răbdător şi mult-milostiv şi adevărat.
 • 15 Caută spre mine şi mă miluieşte, dă tăria Ta slugii Tale şi mântuieşte pe fiul slujnicei Tale.
 • 16 Fă cu mine semn spre bine, ca să vadă cei ce mă urăsc şi să se ruşineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat şi m-ai mângâiat.