Psalmi | Capitolul 81

PSALMUL 81 Al lui David.

  • 1 Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare şi în mijlocul dumnezeilor va judeca.
  • 2 Până când veţi judeca cu nedreptate şi la feţele păcătoşilor veţi căuta?
  • 3 Judecaţi drept pe orfan şi pe sărac şi faceţi dreptate celui smerit, celui sărman.
  • 4 Mântuiţi pe cel sărman şi pe cel sărac; din mina păcătosului, izbăviţi-i.
  • 5 Dar ei n-au cunoscut, nici n-au priceput, ci în întuneric umblă; stricase-vor toate rânduielile pământului.
  • 6 Eu am zis: "Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preaînalt".
  • 7 Dar voi ca nişte oameni muriţi şi ca unul din căpetenii cădeţi.
  • 8 Scoală-Te, Dumnezeule, judecă pământul, că toate neamurile sunt ale Tale.