Psalmi | Capitolul 79

PSALMUL 79 Al lui David.

 • 1 Cel ce paşti pe Israel, ia aminte! Cel ce povăţuieşti ca pe o oaie pe Iosif,
 • 2 Cel ce şezi pe heruvimi, arată-Te înaintea lui Efraim şi Veniamin şi Manase.
 • 3 Deşteaptă puterea Ta şi vino să ne mântuieşti pe noi.
 • 4 Dumnezeule, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta, şi ne vom mântui!
 • 5 Doamne, Dumnezeul puterilor, până când Te vei mânia de ruga robilor Tăi?
 • 6 Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi şi ne vei adăpa cu lacrimi, peste măsură?
 • 7 Pusu-ne-ai în ceartă cu vecinii noştri şi vrăjmaşii noştri ne-au batjocorit pe noi.
 • 8 Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta şi ne vom mântui.
 • 9 Via din Egipt ai mutat-o; izgonit-ai neamuri şi ai răsădit-o pe ea.
 • 10 Cale ai făcut înaintea ei şi ai răsădit rădăcinile ei şi s-a umplut pământul.
 • 11 Umbra ei şi mlădiţele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu.
 • 12 Întins-a viţele ei până la mare şi până la râu lăstarele ei.
 • 13 Pentru ce ai dărâmat gardul ei şi o culeg pe ea toţi cei ce trec pe cale?
 • 14 A stricat-o pe ea mistreţul din pădure şi porcul sălbatic a păscut-o pe ea.
 • 15 Dumnezeul puterilor, întoarce-Te dar, caută din cer şi vezi şi cercetează via aceasta,
 • 16 Şi o desăvârşeşte pe ea, pe care a sădit-o dreapta Ta, şi pe fiul omului pe care l-ai întărit ţie.
 • 17 Arsă a fost în foc şi smulsă, dar de cercetarea feţei Tale ei vor pieri.
 • 18 Să fie mâna Ta peste bărbatul dreptei Tale şi peste fiul omului pe care l-ai întărit ţie.
 • 19 Şi nu ne vom depărta de Tine; ne vei da viaţă şi numele Tău vom chema.
 • 20 Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi şi arată faţa Ta şi ne vom mântui.