Psalmi | Capitolul 75

PSALMUL 75 Al lui David.

 • 1 Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu; în Israel mare este numele Lui.
 • 2 Că s-a făcut în Ierusalim locul Lui şi locaşul Lui în Sion.
 • 3 Acolo a zdrobit tăria arcurilor, arma şi sabia şi războiul.
 • 4 Tu luminezi minunat din munţii cei veşnici.
 • 5 Tulburatu-s-au toţi cei nepricepuţi la inimă, dormit-au somnul lor şi toţi cei războinici nu şi-au mai găsit mâinile.
 • 6 De certarea Ta, Dumnezeule al lui Iacob, au încremenit călăreţii pe cai.
 • 7 Tu înfricoşător eşti şi cine va sta împotriva mâniei Tale?
 • 8 Din cer ai făcut să se audă judecată; pământul s-a temut şi s-a liniştit,
 • 9 Când s-a ridicat la judecată Dumnezeu, ca să mântuiască pe toţi blânzii pământului.
 • 10 Că gândul omului Te va lăuda şi amintirea gândului Te va prăznui.
 • 11 Faceţi făgăduinţe şi le împliniţi Domnului Dumnezeului vostru. Toţi cei dimprejurul Lui vor aduce daruri
 • 12 Celui înfricoşător şi Celui ce ia duhurile căpeteniilor, Celui înfricoşător împăraţilor pământului.