Psalmi | Capitolul 74

PSALMUL 74 Al lui David.

  • 1 Lăuda-Te-vom pe Tine, Dumnezeule, lăuda-Te-vom şi vom chema numele Tău.
  • 2 Voi spune toate minunile Tale. "Când va fi vremea, zice Domnul, cu dreptate voi judeca.
  • 3 Cutremuratu-s-a pământul şi toţi cei ce locuiesc pe el; Eu am întărit stâlpii lui".
  • 4 Şi am zis celor fără de lege: "Nu faceţi fărădelege!" şi păcătoşilor: "Nu înălţaţi fruntea!
  • 5 Nu ridicaţi la înălţime fruntea voastră, să nu grăiţi nedreptate împotriva lui Dumnezeu".
  • 6 Că nici de la răsărit, nici de la apus, nici din munţii pustiei, nu vine ajutorul;
  • 7 Ci Dumnezeu este judecătorul; pe unul îl smereşte şi pe altul îl înalţă.
  • 8 Paharul este în mâna Domnului, plin cu vin curat bine-mirositor, şi îl trece de la unul la altul, dar drojdia lui nu s-a vărsat; din ea vor bea toţi păcătoşii pământului.
  • 9 Iar eu mă voi bucura în veac, cânta-voi Dumnezeului lui Iacob.
  • 10 Şi toate frunţile păcătoşilor voi zdrobi şi se va înălţa fruntea dreptului.