Psalmi | Capitolul 73

PSALMUL 73 Al lui David.

 • 1 Pentru ce m-ai lepădat, Dumnezeule, până în sfârşit? Aprinsu-s-a inima Ta peste oile păşunii Tale.
 • 2 Adu-ţi aminte de poporul Tău, pe care l-ai câştigat de la început.
 • 3 Izbăvit-ai toiagul moştenirii Tale, muntele Sionului, acesta în care ai locuit.
 • 4 Ridică mâinile Tale împotriva mândriilor lor, până la sfârşit, că rău a făcut vrăjmaşul în locul cel sfânt al Tău.
 • 5 Şi s-au fălit cei ce Te urăsc pe Tine în mijlocul locului de prăznuire al Tău, pus-au semnele lor drept semne;
 • 6 Sfărâmat-au intrarea cea de deasupra.
 • 7 Ca în codru cu topoarele au tăiat uşile locaşului Tău, cu topoare şi ciocane l-au sfărâmat.
 • 8 Ars-au cu foc locaşul cel sfânt al Tău, până la pământ; spurcat-au locul numelui Tău.
 • 9 Zis-au în inima lor împreună cu neamul lor: "Veniţi să ardem toate locurile de prăznuire ale lui Dumnezeu de pe pământ".
 • 10 Semnele noastre nu le-am văzut; nu mai este profet şi pe noi nu ne va mai cunoaşte.
 • 11 Până când, Dumnezeule, Te va ocărî vrăjmaşul, până când va huli potrivnicul numele Tău, până în sfârşit?
 • 12 Pentru ce întorci mâna Ta şi dreapta Ta din sânul Tău, până în sfârşit?
 • 13 Dar Dumnezeu, Împăratul nostru înainte de veac, a făcut mântuire în mijlocul pământului.
 • 14 Tu ai despărţit, cu puterea Ta, marea; Tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă;
 • 15 Tu ai sfărâmat capul balaurului; datu-l-ai pe el mâncare popoarelor pustiului.
 • 16 Tu ai deschis izvoare şi pâraie; Tu ai secat râurile Itanului.
 • 17 A Ta este ziua şi a Ta este noaptea. Tu ai întocmit lumina şi soarele.
 • 18 Tu ai făcut toate marginile pământului; vara şi primăvara Tu le-ai zidit.
 • 19 Adu-Ţi aminte de aceasta: Vrăjmaşul a ocărât pe Domnul şi poporul cel fără de minte a hulit numele Tău.
 • 20 Să nu dai fiarelor sufletul ce Te laudă pe Tine; sufletele săracilor Tăi să nu le uiţi până în sfârşit.
 • 21 Caută spre legământul Tău, că s-au umplut ascunzişurile pământului de locuinţele fărădelegilor.
 • 22 Să nu se întoarcă ruşinat cel umilit; săracul şi sărmanul şă laude numele Tău.
 • 23 Scoală-Te, Dumnezeule, apără pricina Ta; adu-Ţi aminte de ocara de fiecare zi, cu care Te necinsteşte cel fără de minte.
 • 24 Nu uita strigătul vrăjmaşilor Tăi! Răzvrătirea celor ce Te urăsc pe Tine se urcă pururea spre Tine.