Psalmi | Capitolul 71

PSALMUL 71 Al lui David.

 • 1 Dumnezeule, judecata Ta dă-o împăratului şi dreptatea Ta fiului împăratului,
 • 2 Ca să judece pe poporul Tău cu dreptate şi pe săracii Tăi cu judecată.
 • 3 Să aducă munţii pace poporului Tău şi dealurile dreptate.
 • 4 Judeca-va pe săracii poporului şi va milui pe fiii săracilor şi va umili pe clevetitor.
 • 5 Şi se vor teme de Tine cât va fi soarele şi cât va fi luna din neam în neam.
 • 6 Pogorâ-se-va ca ploaia pe lână şi ca picăturile ce cad pe pământ.
 • 7 Răsări-va în zilele lui dreptatea şi mulţimea păcii, cât va fi luna.
 • 8 Şi va domni de la o mare până la alta şi de la râu până la marginile lumii.
 • 9 Înaintea lui vor îngenunchia etiopienii şi vrăjmaşii lui ţărâna vor linge.
 • 10 Împăraţii Tarsisului şi insulele daruri vor aduce, împăraţii arabilor şi ai reginei Saba prinoase vor aduce.
 • 11 Şi se vor închina lui toţi împăraţii pământului, toate neamurile vor sluji lui.
 • 12 Că a izbăvit pe sărac din mâna celui puternic şi pe sărmanul care n-avea ajutor.
 • 13 Va avea milă de sărac şi de sărman şi sufletele săracilor va mântui;
 • 14 De camătă şi de asuprire va scăpa sufletele lor şi scump va fi numele lor înaintea lui.
 • 15 Şi va fi viu şi se va da lui din aurul Arabiei şi se vor ruga pentru el pururea; toată ziua îl vor binecuvânta pe el.
 • 16 Fi-va belşug de pâine pe pământ până-n vârful munţilor; pomii roditori se vor înălţa ca cedrii Libanului; şi vor înflori cei din cetate ca iarba pământului.
 • 17 Numele lui va dăinui pe vecie; cât va fi soarele va fi pomenit numele lui.
 • 18 Se vor binecuvânta întru el toate seminţiile pământului, toate neamurile îl vor ferici pe el.
 • 19 Binecuvântat este Domnul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, singurul Care face minuni.
 • 20 Binecuvântat este numele slavei Lui în veac şi în veacul veacului.
 • 21 Tot pământul se va umple de slava Lui. Amin. Amin.