Psalmi | Capitolul 70

PSALMUL 70 Al lui David.

 • 1 Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac.
 • 2 Întru dreptatea Ta, izbăveşte-mă şi mă scoate, pleacă urechea Ta către mine şi mă mântuieşte.
 • 3 Fii mie Dumnezeu apărător şi loc întărit, ca să mă mântuieşti,
 • 4 Că întărirea şi scăparea mea eşti Tu.
 • 5 Dumnezeul meu, izbăveşte-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege şi a celui ce face strâmbătate,
 • 6 Că Tu eşti aşteptarea mea, Doamne; Domnul este nădejdea mea din tinereţile mele.
 • 7 Întru Tine m-am întărit din pântece; din pântecele maicii mele Tu eşti acoperitorul meu; întru Tine este lauda mea pururea.
 • 8 Ca o minune m-am făcut multora, iar Tu eşti ajutorul meu cel tare.
 • 9 Să se umple gura mea de lauda Ta, ca să laud slava Ta, toată ziua mare cuviinţa Ta.
 • 10 Nu mă lepăda la vremea bătrâneţilor; când va lipsi tăria mea, să nu mă laşi pe mine.
 • 11 Că au zis vrăjmaşii mei mie şi cei ce păzesc sufletul meu s-au sfătuit împreună,
 • 12 Zicând: Dumnezeu l-a părăsit pe el, urmăriţi-l şi-l prindeţi pe el, că nu este cel ce izbăveşte.
 • 13 Dumnezeule, nu Te depărta de la mine; Dumnezeul meu, spre ajutorul meu ia aminte!
 • 14 Să se ruşineze şi să piară cei ce defăimează sufletul meu, să se îmbrace cu ruşine şi înfruntare cei ce caută să-mi facă rău.
 • 15 Iar eu pururea voi nădăjdui spre Tine şi voi înmulţi lauda Ta.
 • 16 Gura mea va vesti dreptatea Ta, toată ziua mântuirea Ta, al căror nume nu-l cunosc.
 • 17 Intra-voi întru puterea Domnului; Doamne, îmi voi aduce aminte numai de dreptatea Ta.
 • 18 Dumnezeule, m-ai învăţat din tinereţile mele şi eu şi astăzi vestesc minunile Tale.
 • 19 Până la bătrâneţe şi cărunteţe,
 • 20 Dumnezeule, să nu mă părăseşti,
 • 21 Ca să vestesc braţul Tău la tot neamul ce va să vină,
 • 22 Puterea Ta şi dreptatea Ta, Dumnezeule, până la cele înalte, măreţiile pe care le-ai făcut. Dumnezeule, cine este asemenea Ţie?
 • 23 Multe necazuri şi rele ai trimis asupra mea, dar întorcându-Te mi-ai dat viaţă şi din adâncurile pământului iarăşi m-ai scos.
 • 24 Înmulţit-ai spre mine mărirea Ta şi întorcându-Te m-ai mângâiat şi din adâncurile pământului iarăşi m-ai scos.
 • 25 Că eu voi lăuda cu instrumente de cântare adevărul Tău, Dumnezeule, cânta-voi ţie din alăută, Sfântul lui Israel.
 • 26 Bucura-se-vor buzele mele când voi cânta ţie şi sufletul meu pe care l-ai mântuit.
 • 27 Încă şi limba mea toată ziua va rosti dreptatea Ta, când vor fi ruşinaţi şi înfruntaţi cei ce caută să-mi facă rău.