Psalmi | Capitolul 7

PSALMUL 7 Al lui David.

 • 1 Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit. Mântuieşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc şi mă izbăveşte,
 • 2 Ca nu cumva să răpească sufletul meu ca un leu, nefiind cine să mă izbăvească, nici cine să mă mântuiască.
 • 3 Doamne, Dumnezeul meu, de am făcut aceasta, de este nedreptate în mâinile mele,
 • 4 De am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău şi de am jefuit pe vrăjmaşii mei fără temei,
 • 5 Să prigonească vrăjmaşul sufletul meu şi să-l prindă, să calce la pământ viaţa mea şi mărirea mea în ţărână să o aşeze.
 • 6 Scoală-Te, Doamne, întru mânia Ta, înalţă-Te până la hotarele vrăjmaşilor mei; scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca cu care ai poruncit
 • 7 Şi adunare de popoare Te va înconjura şi peste ea la înălţime Te întoarce.
 • 8 Domnul va judeca pe popoare; judecă-mă, Doamne, după dreptatea mea şi după nevinovăţia mea.
 • 9 Sfârşească-se răutatea păcătoşilor şi întăreşte pe cel drept, Cel ce cerci inimile şi rărunchii, Dumnezeule drepte.
 • 10 Ajutorul meu de la Dumnezeu, Cel ce mântuieşte pe cei drepţi la inimă.
 • 11 Dumnezeu este judecător drept, tare şi îndelung-răbdător şi nu se mânie în fiecare zi.
 • 12 De nu vă veţi întoarce, sabia Sa o va luci, arcul Său l-a încordat şi l-a pregătit
 • 13 Şi în el a gătit unelte de moarte; săgeţile Lui pentru cei ce ard le-a lucrat.
 • 14 Iată a poftit nedreptatea, a zămislit silnicia şi a născut nelegiuirea.
 • 15 Groapă a săpat şi a adâncit-o şi va cădea în groapa pe care a făcut-o.
 • 16 Să se întoarcă nedreptatea lui pe capul lui şi pe creştetul lui silnicia lui să se coboare.
 • 17 Lăuda-voi pe Domnul după dreptatea Lui şi voi cânta numele Domnului Celui Preaînalt.