Psalmi | Capitolul 64

PSALMUL 64 Al lui David.

 • 1 Ţie Ţi se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion şi Ţie ţi se va împlini făgăduinţa în Ierusalim.
 • 2 Auzi rugăciunea mea, către Tine tot trupul va veni.
 • 3 Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi şi nelegiuirile noastre Tu le vei curăţi.
 • 4 Fericit este cel pe care l-ai ales şi l-ai primit; locui-va în curţile Tale.
 • 5 Umplea-ne-vom de bunătăţile casei Tale; sfânt este locaşul Tău, minunat în dreptate.
 • 6 Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor de pe mare departe;
 • 7 Cel ce găteşti munţii cu tăria Ta, încins fiind cu putere; Cel ce tulburi adâncul mării şi vuietul valurilor ei.
 • 8 Tulbura-se-vor neamurile şi se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile, de semnele Lui; ieşirile dimineţii şi ale serii le vei veseli.
 • 9 Cercetat-ai pământul şi l-ai adăpat pe el, bogăţiile lui le-ai înmulţit;
 • 10 Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă; gătit-ai hrana lor, că aşa este gătirea Ta.
 • 11 Adapă brazdele lui, înmulţeşte roadele lui şi se vor bucura de picături de ploaie, răsărind.
 • 12 Vei binecuvânta cununa anului bunătăţii Tale şi câmpiile Tale se vor umple de roade grase.
 • 13 Îngrăşa-se-vor păşunile pustiei şi cu bucurie dealurile se vor încinge.
 • 14 Îmbrăcatu-s-au păşunile cu oi şi văile vor înmulţi grâul; vor striga şi vor cânta.