Psalmi | Capitolul 60

PSALMUL 60 Al lui David.

  • 1 Auzi, Dumnezeule, cererea mea, ia aminte la rugăciunea mea!
  • 2 De la marginile pământului către Tine am strigat; când s-a mâhnit inima mea, pe piatră m-ai înălţat.
  • 3 Povăţuitu-m-ai, că ai fost nădejdea mea, turn de tărie în faţa vrăjmaşului.
  • 4 Locui-voi în locaşul Tău în veci; acoperi-mă-voi cu acoperământul aripilor Tale,
  • 5 Că Tu, Dumnezeule, ai auzit rugăciunile mele; dat-ai moştenire celor ce se tem de numele Tău.
  • 6 Zile la zilele împăratului adaugă, anii lui din neam în neam.
  • 7 Rămâne-va în veac înaintea lui Dumnezeu; mila şi adevărul va păzi.
  • 8 Aşa voi cânta numelui Tău în veacul veacului, ca să împlinesc făgăduinţele mele zi de zi.