Psalmi | Capitolul 59

PSALMUL 59 Al lui David.

 • 1 Dumnezeule, lepădatu-ne-ai pe noi şi ne-ai doborât; mâniatu-Te-ai şi Te-ai milostivit spre noi.
 • 2 Cutremurat-ai pământul şi l-ai tulburat pe el; vindecă sfărâmăturile lui, că s-a cutremurat.
 • 3 Arătat-ai poporului Tău asprime, adăpatu-ne-ai pe noi cu vinul umilinţei.
 • 4 Dat-ai celor ce se tem de Tine semn ca să fugă de la faţa arcului;
 • 5 Ca să se izbăvească cei iubiţi ai Tăi. Mântuieşte-mă cu dreapta Ta şi mă auzi.
 • 6 Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al Său: "Bucura-Mă-voi şi voi împărţi Sichemul şi valea Sucot o voi măsura.
 • 7 Al Meu este Galaadul şi al Meu este Manase şi Efraim, tăria capului Meu,
 • 8 Iuda împăratul Meu; Moab vasul nădejdii Mele.
 • 9 Spre Idumeea voi întinde încălţămintea Mea; Mie cei de alt neam Mi s-au supus".
 • 10 Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povăţui până la Idumeea?
 • 11 Oare, nu Tu, Dumnezeule, Cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare, nu vei ieşi Dumnezeule, cu oştirile noastre?
 • 12 Dă-ne nouă ajutor, ca să ne scoţi din necaz, că deşartă este izbăvirea de la om.
 • 13 Cu Dumnezeu vom birui şi El va nimici pe cei ce ne necăjesc pe noi.