Psalmi | Capitolul 57

PSALMUL 57 Al lui David.

 • 1 De grăiţi într-adevăr dreptate, drept judecaţi, fii ai oamenilor.
 • 2 Pentru că în inimă fărădelege lucraţi pe pământ, nedreptate mâinile voastre împletesc.
 • 3 Înstrăinatu-s-au păcătoşii de la naştere, rătăcit-au din pântece, grăit-au minciuni.
 • 4 Mânia lor după asemănarea şarpelui, ca a unei vipere surde, care-şi astupă urechile ei,
 • 5 Care nu va auzi glasul descântătoarelor, al vrăjitorului care vrăjeşte cu iscusinţă.
 • 6 Dumnezeu va zdrobi dinţii lor în gura lor; măselele leilor le-a sfărâmat Domnul.
 • 7 De nimic se vor face, ca apa care trece; întinde-va arcul Său până ce vor slăbi.
 • 8 Ca ceara ce se topeşte vor fi nimiciţi; a căzut foc peste ei şi n-au văzut soarele.
 • 9 Înainte ca spinii voştri să se aprindă, ca pe nişte vii întru mânie îi va înghiţi pe ei.
 • 10 Veseli-se-va dreptul când va vedea răzbunarea împotriva necredincioşilor; mâinile lui le va spăla în sângele păcătosului.
 • 11 Şi va zice omul: "Da, este răsplată pentru cel drept! Da, este Dumnezeu Care îi judecă pe ei în viată!