Psalmi | Capitolul 55

PSALMUL 55 Al lui David.

 • 1 Mântuieşte-mă, Doamne, că m-a necăjit omul; toată ziua războindu-se m-a necăjit.
 • 2 Călcatu-m-au vrăjmaşii mei toată ziua, că mulţi sunt cei ce se luptă cu mine, din înălţime.
 • 3 Ziua când mă voi teme, voi nădăjdui în Tine.
 • 4 În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua; în Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul?
 • 5 Toată ziua cuvintele mele au urât, împotriva mea toate gândurile lor sunt spre rău.
 • 6 Locui-vor lângă mine şi se vor ascunde; ei vor păzi călcâiul meu, ca şi cum ar căuta sufletul meu.
 • 7 Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei; în mânie popoare vei sfărâma, Dumnezeule.
 • 8 Viaţa mea am spus-o ţie; pune lacrimile mele înaintea Ta, după făgăduinţa Ta.
 • 9 Întoarce-se-vor vrăjmaşii mei înapoi, în orice zi Te voi chema. Iată, am cunoscut că Dumnezeul meu eşti Tu.
 • 10 În Dumnezeu voi lăuda graiul, în Dumnezeu voi lăuda cuvântul;
 • 11 În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme: Ce-mi va face mie omul?
 • 12 În mine sunt, Dumnezeule, făgăduinţele pe care le voi aduce laudei Tale,
 • 13 Că ai izbăvit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de alunecare, ca bine să plac înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii.