Psalmi | Capitolul 54

PSALMUL 54 Al lui David.

 • 1 Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu trece cu vederea ruga mea.
 • 2 Ia aminte spre mine şi mă ascultă; mâhnitu-m-am întru neliniştea mea şi m-am tulburat de glasul vrăjmaşului şi de necazul păcătosului.
 • 3 Că a abătut asupra mea fărădelege şi întru mânie m-a vrăjmăşit.
 • 4 Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morţii a căzut peste mine;
 • 5 Teamă şi cutremur au venit asupra mea şi m-a acoperit întunericul.
 • 6 Şi am zis: Cine-mi va da mie aripi ca de porumbel, ca să zbor şi să mă odihnesc?
 • 7 Iată m-aş îndepărta fugind şi m-aş sălăşlui în pustiu.
 • 8 Aşteptat-am pe Dumnezeu, Cel ce mă mântuieşte de puţinătatea sufletului şi de vifor.
 • 9 Nimiceşte-i, Doamne şi împarte limbile lor, că am văzut fărădelege şi dezbinare în cetate.
 • 10 Ziua şi noaptea o va înconjura pe ea peste zidurile ei; fărădelege şi osteneală în mijlocul ei şi nedreptate;
 • 11 Şi n-a lipsit din uliţele ei camătă şi vicleşug.
 • 12 Că de m-ar fi ocărât vrăjmaşul, aş fi răbdat;
 • 13 Şi dacă cel ce mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea, m-aş fi ascuns de el.
 • 14 Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea şi cunoscutul meu,
 • 15 Care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am umblat în acelaşi gând!
 • 16 Să vină moartea peste ei şi să se coboare în iad de vii,
 • 17 Căci vicleşug este în locaşurile lor, în mijlocul lor.
 • 18 Iar eu, către Dumnezeu am strigat, şi Domnul m-a auzit pe mine.
 • 19 Seara şi dimineaţa şi la amiezi spune-voi, voi vesti, şi va auzi glasul meu.
 • 20 Izbăvi-va cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulţi erau împotriva mea.
 • 21 Auzi-va Dumnezeu şi-i va smeri pe ei, Cel ce este mai înainte de veci.
 • 22 Că nu este în ei îndreptare şi nu s-au temut de Dumnezeu. Întins-au mâinile împotriva aliaţilor lor,
 • 23 Întinat-au legământul Lui. Risipiţi au fost de mânia feţei Lui şi s-au apropiat inimile lor;
 • 24 Muiatu-s-au cuvintele lor mai mult decât untdelemnul, dar ele sunt săgeţi.
 • 25 Aruncă spre Domnul grija ta şi El te va hrăni; nu va da în veac clătinare dreptului.
 • 26 Iar Tu, Dumnezeule, îi vei coborî pe ei în groapa stricăciunii.
 • 27 Bărbaţii vărsători de sânge şi vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor; iar eu voi nădăjdui spre Tine, Doamne.