Psalmi | Capitolul 52

PSALMUL 52 Al lui David.

  • 1 Zis-a cel nebun întru inima sa: "Nu este Dumnezeu!"
  • 2 Stricatu-s-au şi urâţi s-au făcut întru fărădelegi. Nu este cel ce face bine.
  • 3 Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor, să vadă de este cel ce înţelege, sau cel ce caută pe Dumnezeu.
  • 4 Toţi s-au abătut, împreună netrebnici s-au făcut; nu este cel ce face bine, nu este până la unul.
  • 5 Oare, nu vor cunoaşte, toţi cei ce lucrează fărădelegea? Cei ce mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâinea,
  • 6 Pe Domnul nu L-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică,
  • 7 Că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor; ruşinatu-s-au, că Dumnezeu i-a urgisit pe ei.
  • 8 Cine va da din Sion mântuirea lui Israel? Când va întoarce Domnul pe cei robiţi ai poporului Său, bucurase-va Iacob şi se va veseli Israel.