Psalmi | Capitolul 50

PSALMUL 50 Al lui David.

 • 1 Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
 • 2 Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
 • 3 Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
 • 4 Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
 • 5 Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
 • 6 Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
 • 7 Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.
 • 8 Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
 • 9 Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
 • 10 Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
 • 11 Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.
 • 12 Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
 • 13 Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
 • 14 Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
 • 15 Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
 • 16 Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
 • 17 Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
 • 18 Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
 • 19 Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
 • 20 Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.