Psalmi | Capitolul 49

PSALMUL 49 Al lui David.

 • 1 Dumnezeul dumnezeilor, Domnul a grăit şi a chemat pământul,
 • 2 De la răsăritul soarelui până la apus. Din Sion este strălucirea frumuseţii Lui.
 • 3 Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, şi nu va tăcea.
 • 4 Foc înaintea Lui va arde şi împrejurul Lui vifor mare.
 • 5 Chema-va cerul de sus şi pământul, ca să judece pe poporul Său.
 • 6 Adunaţi-I Lui pe cuvioşii Lui, pe cei ce au făcut legământ cu El pentru jertfe.
 • 7 Şi vor vesti cerurile dreptatea Lui, că Dumnezeu judecător este.
 • 8 "Ascultă, poporul Meu şi-ţi voi grăi ţie, Israele!... Şi voi mărturisi ţie: Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt Eu.
 • 9 Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderile de tot ale tale înaintea Mea sunt pururea.
 • 10 Nu voi primi din casa ta viţei, nici din turmele tale ţapi,
 • 11 Că ale Mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munţi şi boii.
 • 12 Cunoscut-am toate păsările cerului şi frumuseţea ţarinii cu Mine este.
 • 13 De voi flămânzi, nu-ţi voi spune ţie, că a Mea este lumea şi plinirea ei.
 • 14 Oare, voi mânca carne de taur, sau sânge de ţapi voi bea?
 • 15 Jertfeşte lui Dumnezeu jertfă de laudă şi împlineşte Celui Preaînalt făgăduinţele tale.
 • 16 Şi Mă cheamă pe Mine în ziua necazului şi te voi izbăvi şi Mă vei preaslăvi".
 • 17 Iar păcătosului i-a zis Dumnezeu: "Pentru ce tu istoriseşti dreptăţile Mele şi iei legământul Meu în gura ta?
 • 18 Tu ai urât învăţătura şi ai lepădat cuvintele Mele înapoia ta.
 • 19 De vedeai furul, alergai cu el şi cu cel desfrânat partea ta puneai.
 • 20 Gura ta a înmulţit răutate şi limba ta a împletit vicleşug.
 • 21 Şezând împotriva fratelui tău cleveteai şi împotriva fiului maicii tale ai pus sminteală.
 • 22 Acestea ai făcut şi am tăcut, ai cugetat fărădelegea, că voi fi asemenea ţie; mustra-te-voi şi voi pune înaintea fetei tale păcatele tale.
 • 23 Înţelegeţi dar acestea cei ce uitaţi pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească şi să nu fie cel ce izbăveşte.
 • 24 Jertfa de laudă Mă va slăvi şi acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea Mea".