Psalmi | Capitolul 48

PSALMUL 48 Al lui David.

 • 1 Auziţi acestea toate neamurile, ascultaţi toţi cei ce locuiţi în lume:
 • 2 Pământenii şi fiii oamenilor, împreună bogatul şi săracul.
 • 3 Gura mea va grăi înţelepciune şi cugetul inimii mele pricepere.
 • 4 Pleca-voi spre pildă urechea mea, tâlcui-voi în sunet de psaltire gândul meu.
 • 5 Pentru ce să mă tem în ziua cea rea, când mă va înconjura fărădelegea vrăjmaşilor mei?
 • 6 Ei se încred în puterea lor şi cu mulţimea bogăţiei lor se laudă.
 • 7 Nimeni însă nu poate să scape de la moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preţ de răscumpărare,
 • 8 Că răscumpărarea sufletului e prea scumpă şi niciodată nu se va putea face,
 • 9 Ca să rămână cineva pe totdeauna viu şi să nu vadă niciodată moartea.
 • 10 Fiecare vede că înţelepţii mor, cum mor şi cei neînţelepţi şi nebunii, şi lasă altora bogăţia lor.
 • 11 Mormântul lor va fi casa lor în veac, locaşurile lor din neam în neam, deşi numit-au cu numele lor pământurile lor.
 • 12 Şi omul, în cinste fiind, n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor.
 • 13 Această cale le este sminteală lor şi celor ce vor găsi de bune spusele lor.
 • 14 Ca nişte oi în iad sunt puşi, moartea îi va paşte pe ei.
 • 15 Şi-i vor stăpâni pe ei cei drepţi şi ajutorul ce-l nădăjduiau din slava lor, se va învechi în iad.
 • 16 Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului, când mă va apuca.
 • 17 Să nu te temi când se îmbogăţeşte omul şi când se înmulţeşte slava casei lui.
 • 18 Că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborî cu el slava lui.
 • 19 Chiar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viaţa lui şi te va lăuda când îi vei face bine,
 • 20 Totuşi intra-va până la neamul părinţilor lui şi în veac nu va vedea lumină.
 • 21 Omul în cinste fiind n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte şi s-a asemănat lor.