Psalmi | Capitolul 47

PSALMUL 47 Al lui David.

 • 1 Mare este Domnul şi lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al Lui;
 • 2 Bine întemeiată spre bucuria întregului pământ. Muntele Sionului, coastele de miazănoapte, cetatea Împăratului Celui mare.
 • 3 Dumnezeu în palatele ei se cunoaşte, când o apără pe ea.
 • 4 Că iată împăraţii s-au adunat, strânsu-s-au împreună.
 • 5 Aceştia văzând-o aşa, s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat;
 • 6 Cutremur i-a cuprins pe ei acolo; dureri ca ale celei ce naşte. Cu vânt puternic va sfărâma corăbiile Tarsisului.
 • 7 Precum am auzit, aşa am şi văzut, în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru.
 • 8 Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac. Primit-am, Dumnezeule, mila Ta, în mijlocul locaşului Tău.
 • 9 După numele Tău, Dumnezeule, aşa şi lauda Ta peste marginile pământului; dreapta Ta este plină de dreptate.
 • 10 Să se veselească Muntele Sionului, să se bucure fiicele lui Iuda pentru judecăţile Tale, Doamne.
 • 11 Înconjuraţi Sionul şi-l cuprindeţi pe el, povestiţi despre turnurile lui.
 • 12 Puneţi-vă inimile voastre întru puterea lui şi străbateţi palatele lui, ca să povestiţi neamului ce vine,
 • 13 Că Acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru în veac şi în veacul veacului; El ne va paşte pe noi în veci.