Psalmi | Capitolul 46

PSALMUL 46 Al lui David.

  • 1 Toate popoarele bateţi din palme, strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie.
  • 2 Că Domnul este Preaînalt, înfricoşător, Împărat mare peste tot pământul.
  • 3 Supusu-ne-a nouă popoare şi neamuri sub picioarele noastre;
  • 4 Alesu-ne-a nouă moştenirea Sa, frumuseţea lui Iacob, pe care a iubit-o.
  • 5 Suitu-S-a Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de trâmbiţă.
  • 6 Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi; cântaţi Împăratului nostru, cântaţi.
  • 7 Că Împărat a tot pământul este Dumnezeu; cântaţi cu înţelegere.
  • 8 Împărăţit-a Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu şade pe tronul cel sfânt al Său.
  • 9 Mai-marii popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avraam, că ai lui Dumnezeu sunt puternicii pământului; El S-a înălţat foarte.