Psalmi | Capitolul 45

PSALMUL 45 Al lui David.

 • 1 Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoară.
 • 2 Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul şi se vor muta munţii în inima mărilor.
 • 3 Venit-au şi s-au tulburat apele lor, cutremuratu-s-au munţii de tăria lui.
 • 4 Apele râurilor veselesc cetatea lui Dumnezeu; Cel Preaînalt a sfinţit locaşul Lui.
 • 5 Dumnezeu este în mijlocul cetăţii, nu se va clătina; o va ajuta Dumnezeu dis-de-dimineaţă.
 • 6 Tulburatu-s-au neamurile, plecatu-s-au împărăţiile; dat-a Cel Preaînalt glasul Lui, cutremuratu-s-a pământul.
 • 7 Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.
 • 8 Veniţi şi vedeţi lucrurile lui Dumnezeu, minunile pe care le-a pus Domnul pe pământ.
 • 9 Pune-va capăt războaielor până la marginile pământului, arcul va sfărâma şi va frânge arma, iar pavezele în foc le va arde.
 • 10 Opriţi-vă şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu, înălţa-Mă-voi pe pământ.
 • 11 Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.