Psalmi | Capitolul 42

PSALMUL 42 Al lui David.

  • 1 Judecă-mă, Dumnezeule, şi apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept şi viclean, şi izbăveşte-mă.
  • 2 Că Tu eşti, Dumnezeule, întărirea mea; pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjeşte vrăjmaşul meu?
  • 3 Trimite lumina Ta şi adevărul Tău; acestea m-au povăţuit şi m-au condus la muntele cel sfânt al Tău şi la locaşurile Tale.
  • 4 Şi voi intra la jertfelnicul lui Dumnezeu, la Dumnezeul Cel ce veseleşte tinereţile mele;
  • 5 Lăuda-Te-voi în alăută, Dumnezeule, Dumnezeul meu.
  • 6 Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi?
  • 7 Nădăjduieşte în Dumnezeu că-L voi lăuda pe El; mântuirea feţei mele este Dumnezeul meu.