Psalmi | Capitolul 40

PSALMUL 40 Al lui David.

 • 1 Fericit cel care caută la sărac şi la sărman; în ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul.
 • 2 Domnul să-l păzească pe el şi să-l vieze şi să-l fericească pe pământ şi să nu-l dea în mâinile vrăjmaşilor lui.
 • 3 Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui; în aşternutul bolii lui să-l întărească pe el.
 • 4 Eu am zis: "Doamne, miluieşte-mă; vindecă sufletul meu, că am greşit ţie".
 • 5 Vrăjmaşii mei m-au grăit de rău zicând: "Când va muri şi va pieri numele lui?"
 • 6 Iar de venea cineva să mă vadă, minciuni grăia; inima lui aduna fărădelege sieşi, ieşea afară şi grăia.
 • 7 Împreună împotriva mea şopteau toţi vrăjmaşii mei; împotriva mea gândeau de mine rele.
 • 8 Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea, zicând: "Nu zace, oare? Nu se va mai scula!"
 • 9 Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul.
 • 10 Iar Tu, Doamne, miluieşte-mă şi mă scoală şi voi răsplăti lor.
 • 11 Întru aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrăjmaşul meu de mine.
 • 12 Iar pe mine pentru nerăutatea mea m-ai sprijinit şi m-ai întărit înaintea Ta, în veac.
 • 13 Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel din veac şi până în veac. Amin. Amin.