Psalmi | Capitolul 38

PSALMUL 38 Al lui David.

 • 1 Zis-am: "Păzi-voi căile mele, ca să nu păcătuiesc eu cu limba mea;
 • 2 Pus-am gurii mele pază, când a stat păcătosul împotriva mea".
 • 3 Amuţit-am şi m-am smerit şi nici de bine n-am grăit şi durerea mea s-a înnoit.
 • 4 Înfierbântatu-s-a inima mea înăuntrul meu şi în cugetul meu se va aprinde foc.
 • 5 Grăit-am cu limba mea: "Fă-mi cunoscut, Doamne, sfârşitul meu,
 • 6 Şi numărul zilelor mele care este, ca să ştiu ce-mi lipseşte".
 • 7 Iată, cu palma ai măsurat zilele mele şi statul meu ca nimic înaintea Ta.
 • 8 Dar toate sunt deşertăciuni; tot omul ce viază.
 • 9 Deşi ca o umbră trece omul, dar în zadar se tulbură.
 • 10 Strânge comori şi nu ştie cui le adună pe ele.
 • 11 Şi acum cine este răbdarea mea? Oare, nu Domnul? Şi statul meu de la Tine este.
 • 12 De toate fărădelegile mele izbăveşte-mă; ocară celui fără de minte nu mă da.
 • 13 Amuţit-am şi n-am deschis gura mea, că Tu eşti Cel ce m-ai făcut pe mine. Depărtează de la mine bătăile Tale.
 • 14 De tăria mâinii Tale, eu m-am sfârşit. Cu mustrări pentru fărădelege ai pedepsit pe om
 • 15 Şi ai subţiat ca pânza de păianjen sufletul său; dar în deşert se tulbură tot pământeanul.
 • 16 Auzi rugăciunea mea, Doamne, şi cererea mea ascult-o; lacrimile mele să nu le treci,
 • 17 Căci străin sunt eu la Tine şi străin ca toţi părinţii mei.
 • 18 Lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a mă duce şi de a nu mai fi.